Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_10_08 - Czworościan

Pewien czworościan złożony jest z dwóch przystających trójkątów foremnych o długości boku równej x oraz dwóch trójkątów prostokątnych. Wyznacz jego objętość.

Wejście

W pierwszym wierszu liczba przypadków testowych t ∈ [1, 1000].

Każdy przypadek testowy złożony jest z jednej liczby całkowitej x ∈ [1, 1000] zdefiniowanej w treści zadania.

Wyjście

Dla każdego zestawu wyznacz objętość ostrosłupa. Wynik sprawdzany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Przykład

Wejście:

3
18
20
5

Wyjście:

687.31
942.81
14.73

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2018-12-20
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.