Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_10_10 - Gangi liczbowe

Światem liczb naturalnych zawładnęły gangi liczbowe. Sytuacja jest na tyle poważna, że Centralne Biuro Śledcze Liczb Całkowitych postanowiło zwrócić się o pomoc do 0. Tylko 0 jest w stanie przeniknąć do świata liczb naturalnych nie wzbudzając podejrzeń. Jego zadaniem będzie dostarczanie informacji, które liczby naturalne należą do gangów liczbowych.

Centralne Biuro Śledcze Liczb Całkowitych ma ograniczone zaufanie do 0, dlatego postanowiło weryfikować otrzymywane informacje. Śledczy są w posiadaniu listy n liczb naturalnych, które na pewno są gangsterami. Teraz potrzebują oprogramowania, które odpowie na pytanie, z iloma różnymi gangsterami z tej listy powiązana jest liczba naturalna x?

Liczba naturalna x jest powiązana z liczbą naturalną y jeżeli zapis dziesiętny liczby x jest spójnym podciągiem zapisu dziesiętnego liczby y.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba n ∈ [1, 105] określająca ile pozycji zawiera lista śledczych.

W każdej z kolejnych n linii znajduje się jedna liczba naturalna z zakresu [1, 105). Są to gangsterzy z listy śledczych. Każdy gangster może wystąpić wielokrotnie.

W następnej linii znajduje się liczba q ∈ [1, 105] określająca ile informacji dostarczyło 0.

W każdej z kolejnych q linii znajduje się jedna informacja. Jest to liczba naturalna z zakresu [1, 105), która według 0 jest gangsterem.

Wyjście

Dla każdej informacji dostarczonej przez 0 należy w osobnej linii wypisać, z iloma różnymi gangsterami z listy śledczych jest powiązana dana liczba naturalna.

Przykład

Wejście:

4
10101
50505
22101
50505
7
10
111
50
101
5
2
1

Wyjście:

2
0
1
2
1
1
2

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2018-12-20
Limit czasu wykonania programu:1.5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

ukryj komentarze
2018-12-22 14:59:49 Marcin Kasprowicz
Tak, tak
2018-12-22 14:43:47 Julia Ostrowska
Czyli na liście gangsterów mogą sie powtarzać i trzeba je ignorować ? W przykładzie dwa razy 50505 ?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.