Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_10_16 - Kwadratowy świat II

Odpowiedz na pytanie, ile różnych kwadratów, o bokach równoległych do osi współrzędnych, można utworzyć z punktów podanych na wejściu?

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n ∈ [4, 106] określająca liczbę unikatowych punktów układu współrzędnych.

W kolejnych n wierszach definicje punktów w postaci dwóch liczb całkowitych x i y, gdzie |x| ≤ 1000 i |y| ≤ 1000.

Wyjście

Na wyjściu należy wypisać, ile różnych kwadratów, o bokach równoległych do osi współrzędnych, można utworzyć z punktów podanych na wejściu.

Przykład

Wejście:

10
0 1
0 2
0 5
3 0
3 2
3 5
4 1
4 5
5 0
5 2

Wyjście:

3

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2018-12-20
Limit czasu wykonania programu:1s-4s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

ukryj komentarze
2018-12-22 20:16:22 Maciej Boniecki
Kolejność jest losowa
2018-12-22 20:07:18
Czy punkty na wejściu są posortowane rosnąco (jak w przykładzie), czy kolejność w testach jest losowa?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.