Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_10_17 - Gra w karty

Jasio i Stasio grają w nowo poznaną grę karcianą o nazwie "Wojenka". Zasady są zbliżone do gry, którą każdy z Was doskonale zna.

Zasady gry:

 1. Na stole leży n zakrytych kart
 2. Karty ponumerowane są od 1 do n
 3. Karty należą do zbioru małej talii (od dziewiątek do asów)
 4. Karta każdego rodzaju może wystąpić dowolną liczbę razy albo w ogóle
 5. Gra składa się z pewnej liczby partii
 6. Gracze rozpoczynają partie na przemian
 7. Pierwszą partię rozpoczyna Jasio
 8. Po każdej partii jeden z graczy otrzymuje 1 albo 4 punkty
 9. Wygrywa gracz, który po rozegraniu wszystkich partii uzyska większą liczbę punktów

Przebieg pojedynczej partii:

 1. Gracz, który rozpoczyna daną partię, podaje dwie liczby naturalne a i b tworzące przedział [a, b]
 2. Drugi gracz zgaduje, która karta występuje najczęściej w przedziale [a, b]
 3. Jeżeli jest kilka takich kart to zagadka dotyczy najmocniejszej z nich
 4. Jeżeli drugi gracz odgadnie kartę to otrzymuje 4 punkty, w przeciwnym wypadku 1 punkt otrzymuje gracz, który rozpoczynał partię
 5. Na koniec partii pewna liczba kart zostaje zamieniona miejscami

Odpowiedz na pytanie, jaki był wynik gry?

Wejście

W pierwszym wierszu znajduje się liczba kart n ∈ [2, 5×105].

W drugim wierszu podanych jest n kart. Każda karta zawiera się w zbiorze {9, 10, J, D, K A}.

W trzecim wierszu znajduje się liczba partii p ∈ [1, 105]. W kolejnych liniach znajdują się specyfikacje p partii.

Specyfikacja pojedynczej partii

W piewszym wierszu podane są dwie liczby całkowite a i b (1 ≤ abn) definiujące przedział wskazany przez pierwszego gracza oraz karta ze zbioru {9, 10, J, D, K A}, którą obstawił drugi gracz.

W drugim wierszu znajduje się jedna liczba całkowita z ∈ [0, 1000] określająca liczbę zamian kart.

W kolejnych z wierszach podane są zamiany kart. Każda z nich składa się z dwóch liczb i oraz j oznaczających, że należy zamienić miejscami karty na pozycjach i oraz j.

Wyjście

Na wyjściu należy wypisać imię gracza, który wygrał (Jasio albo Stasio) oraz liczbę zdobytych przez niego punktów.

W przypadku gdy nie udało się wyłonić zwycięzcy wypisujemy napis remis oraz liczbę punktów zdobytych przez dowolnego z graczy.

Przykład

Wejście:

10
10 10 9 9 J D K K A A
2
1 9 A
3
1 2
1 10
8 2
1 10 9
1
1 2

Wyjście:

remis 1

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2018-12-20
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.