Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SFENICZNEL - Liczby sfeniczne

Napisz program, który sprawdzi, czy podana liczba jest sfeniczna. Liczba jest sfeniczna, jeśli można ją rozłożyć na iloczyn trzech różnych liczb pierwszych.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba określająca liczbę zestawów danych (nie więcej niż tysiąc).

W drugim wierszu zestawy danych składające się z jednej liczby naturalnej dodatniej nie większej niż milion.

Wyjście

Dla każdego zestawu testowego napis TAK, jeśli liczba jest sfeniczna lub NIE w przeciwnym razie.

Przykład

Wejście:
10
42
68
35
1
70
25
79
59
63
65

Wyjście:
TAK
NIE
NIE
NIE
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2017-02-23
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.