2009-06-09 14:42:54 {if $locale=="pl"}{literal} Końcowe wyniki {/literal}{else}{literal} Final results {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}

Najlepsi w rankingu indywidualnym:

1. Sergei Rogulenko (Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Rosja)
2. Marcin Jarczewski (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Białystok, Polska)
3. Keshav Dhandhania (Lakshmipat Singhania Academy, Kolkata, Indie)
4. Łukasz Kalinowski (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Bydgoszcz, Polska)
5. Alan Kutniewski (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Szczecin, Polska)

6. Michał Makarewicz, 7. Jakub Woyke, 8. Karol Brzuśkiewicz, 9. Krzysztof Waszak, 10. Przemek Komosa, 11. Łukasz Jocz, 12. Robert Kozikowski, 13. Artur Kraska, 14. Tomasz Obuchowski, 15. Anna Piekarska, więcej...

Pięć najlepszych szkół ::

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska
   (opiekun: Prof. Ireneusz Bujnowski)
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, Polska 
  (opiekun: Prof. Piotr Dobosiewicz)
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, Polska
   (opiekunowie: Prof. Rafal Spręga i Prof. Czesław Drozdowski)
4. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Polska
   (opiekun: Prof. Ryszard Szubartowski)
5. Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Rosja
   (opiekun: Prof. Elena Novikova)

Prenumeraty magazynu Software Developer`s Journal otrzymują: Krzysztof Ropiak (rellend), Mateusz Kołaczek (plkolek), Kajetan Kochański (invert), Tomasz Skarżyński (tomek007), Piotr Sokólski (pietras).

Prenumeraty magazynu Linux+ otrzymują Artur Zochniak (arjamizo), Li Peiqian (lipeiqian), Mislav Balunović (misl4av), Nguyen Quang Anh (quang_anh_91). Wenyu Cao (wcao).

Prenumeraty magazynu Hakin9 otrzymują: Michał Wyleżoł (armageddon), Wojciech Stępniak (djlinux), Hanson Wang (hansonw1), Li Peiqian (lipeiqian), Nguyen Quang Anh (quang_anh_91), Jacob Plachta (sourspinach), Krzysztof Janota (risterral), Sergei Fedorov (sergei_fedorov), Rafał Sławik (slawik), Wiktor Teleżyński (wiktort).

Książki do wyboru z Listy B otrzymują: Adrian Jaskółka (adrianoo), Dawid Dąbrowski (davidex), Karol Brzuśkiewicz (fshadow), Janusz Kukla (jeykey), Michał Krasnoborski (krdln), Paweł Przytarski (przytarski), Marcin Radecki (radomencounter), Tomasz Skarżyński (tomek007), Tymoteusz Gach (tyga), Wojciech Terepeta (w7400). {/literal}{else}{literal}

Top contestants in the High School Programming League 2008/2009 are:

1. Sergei Rogulenko (Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Russia)
2. Marcin Jarczewski (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Białystok, Poland)
3. Keshav Dhandhania (Lakshmipat Singhania Academy, Kolkata, India)
4. Łukasz Kalinowski (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Bydgoszcz, Poland)
5. Alan Kutniewski (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Szczecin, Poland)

6. Michał Makarewicz, 7. Jakub Woyke, 8. Karol Brzuśkiewicz, 9. Krzysztof Waszak, 10. Przemek Komosa, 11. Łukasz Jocz, 12. Robert Kozikowski, 13. Artur Kraska, 14. Tomasz Obuchowski, 15. Anna Piekarska, more...

Top 5 schools in in the High School Programming League 2008/2009 are::

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Poland
   (coach: Prof. Ireneusz Bujnowski)
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, Poland
   (Coach: Prof. Piotr Dobosiewicz)
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, Poland
   (coaches: Prof. Rafal Spręga and Prof. Czesław Drozdowski)
4. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Poland
   (coach: Prof. Ryszard Szubartowski)
5. Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Russia
   (coach: Prof. Elena Novikova)

The Software Developer`s Journal subscriptions receive: Krzysztof Ropiak (rellend), Mateusz Kołaczek (plkolek), Kajetan Kochański (invert), Tomasz Skarżyński (tomek007), Piotr Sokólski (pietras).

The Linux+ subscriptions receive: Artur Zochniak (arjamizo), Li Peiqian (lipeiqian), Mislav Balunović (misl4av), Nguyen Quang Anh (quang_anh_91). Wenyu Cao (wcao).

The Hakin9 subscriptions receive: Michał Wyleżoł (armageddon), Wojciech Stępniak (djlinux), Hanson Wang (hansonw1), Li Peiqian (lipeiqian), Nguyen Quang Anh (quang_anh_91), Jacob Plachta (sourspinach), Krzysztof Janota (risterral), Sergei Fedorov (sergei_fedorov), Rafał Sławik (slawik), Wiktor Teleżyński (wiktort).

Books from List B receive: Adrian Jaskółka (adrianoo), Dawid Dąbrowski (davidex), Karol Brzuśkiewicz (fshadow), Janusz Kukla (jeykey), Michał Krasnoborski (krdln), Paweł Przytarski (przytarski), Marcin Radecki (radomencounter), Tomasz Skarżyński (tomek007), Tymoteusz Gach (tyga), Wojciech Terepeta (w7400). {/literal}{/if}

2009-06-08 01:51:50 {if $locale=="pl"}{literal}Podziękowania!{/literal}{else}{literal}Credits{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}

Za patronat honorowy dla

Marszałka Województwa Pomorskiego
Jana Kozłowskiego

Prezydenta Gdyni
dr Wojciecha Szczurka

Za rekomendacje dla: Komitetów Olimpiad Informatycznych w: Polsce, Japonii, Wietnamie, Szwajcarii, Nowej Zelandii, Indiach oraz dla organizatorów The Australian Computer Programming Competition.

Dla sponsorów konkursu

oraz Ivo Software, ABE Marketing i CoreEditor za ufundowanie nagród.

Oraz specjalne podziękowania dla: Weroniki Czarkowskiej, Adama Dzedzeja, Roberta Gerbicza i Krzysztofa Ocetkiewicza. {/literal} {else}{literal}

Thanks to honorary patrons

Jan Kozłowski
Marshal of the Pomorskie Voivodeship

Wojciech Szczurek, PhD
Mayor of Gdynia

Informatics Olympiads in: Poland, Japan, Vietnam, Switzerland, New Zeland, India and The Australian Computer Programming Competition for recomendations.

Contest Sponsors:

Ivo Software, ABE Marketing and CoreEditor

Special thanks to: Weronika Czarkowska, Adam Dzedzej, Robert Gerbicz and Krzysztof Ocetkiewicz. {/literal}{/if}

2009-06-06 12:31:16 {if $locale=="pl"}{literal}To już koniec!{/literal}{else}{literal}The contest has ended{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie w rozwiązywanie zadań. Mamy nadzięję, że uczestnictwo w konkursie było dla Was nie mniejszą przyjemnością niż dla nas jego prowadzenie.

Oficjalne wyniki zostaną podane w ciągu 48 godzin, tymczasem zachęcamy wszystkich do dyskusji na temat wad i zalet konkursu na forum. Starannie zbieramy Wasze opinie, pomogą nam one lepiej przygotować przyszłoroczną edycję. {/literal}{else}{literal} A big thank-you to all participants of the High School Programming League. We hope that you had at least as much fun solving problems as we did preparing them. The official standings will be available in 48 hours. Please feel free to share your opinions about the contest with us. We love feedback as it will help us to make the next edition even better. {/literal}{/if}

2009-05-30 08:58:37 {if $locale=="pl"}{literal}Koniec serii przesunięty{/literal}{else}{literal}The end of the 7th series forwarded{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Termin nadsyłania zadań VII serii konkursu został przesunięty o tydzień do soboty szóstego czerwca 2009. {/literal}{else}{literal} The deadline of the 7th problem set series has been extended until Saturday, June 6. {/literal}{/if}

2009-05-03 22:37:34 {if $locale=="pl"}{literal}Wyniki szóstej serii{/literal}{else}{literal}Results of the 6th series{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}

Pierwsze pięć miejsc w rankingu indywidualnym szóstej serii zajęli:

1. Michał Makarewicz (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska)
2. Marcin Jarczewski (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska)
2. Sergei Rogulenko (Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Rosja)
4. Łukasz Kalinowski (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, Polska)
5. Keshav Dhandhania (Lakshmipat Singhania Academy w Kalkucie, Indie)

Najlepsze trzy szkoły w szóstej serii to:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska
   (opiekun: Prof. Ireneusz Bujnowski)
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, Polska
   (opiekunowie: Prof. Rafal Spręga i Prof. Czesław Drozdowski)
3. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Polska
   (opiekun: Prof. Ryszard Szubartowski)

Prenumeraty magazynu Software Developer`s Journal otrzymują: Anna Piekarska (aniap), Karol Brzuśkiewicz (fshadow), Karol Grodzicki (qj0n), Arkadiusz Wróbel (skater), Radosław Wrzalski (redw).

Prenumeraty magazynu Linux otrzymują: Sergei Rogulenko (rogulenkosv), Keshav Dhandhania (keshav_57), Ivan Katanić (ikatanic), Jacob Plachta (sourspinach), Hanson Wang (hansonw1).

Gratulujemy zwycięzcom nagród, a wszystkim uczestnikom szóstej serii serdecznie dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w ostatniej już serii zadań! {/literal}{else}{literal} Top 5 contestants in the 6th contest series are:

1. Michał Makarewicz (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Poland)
2. Sergei Rogulenko (Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Russia)
2. Marcin Jarczewski (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Białystok, Poland)
4. Łukasz Kalinowski (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Bydgoszczy, Poland)
5. Keshav Dhandhania (Lakshmipat Singhania Academy, Kolkata, India)

Top 3 schools:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Poland
   (Coach: Prof. Ireneusz Bujnowski)
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, Poland
   (Coaches: Prof. Rafal Spręga and Prof. Czesław Drozdowski)
3. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Poland
   (Coach: Prof. Ryszard Szubartowski)

The Software Developer`s Journal subscriptions receive: Anna Piekarska (aniap), Karol Brzuśkiewicz (fshadow), Karol Grodzicki (qj0n), Arkadiusz Wróbel (skater), Radosław Wrzalski (redw).

The Linux+ subscriptions receive: Sergei Rogulenko (rogulenkosv), Keshav Dhandhania (keshav_57), Ivan Katanić (ikatanic), Jacob Plachta (sourspinach), Hanson Wang (hansonw1).

Congratulations to all the winners, a big thank-you to all participants of the 6th series, and good luck in the 7th series! {/literal}{/if}

2009-05-02 12:00:00 {if $locale=="pl"}{literal}Koniec szóstej serii.{/literal}{else}{literal}The 6th series of the contest is over!{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}Zakończyła się szósta seria konkursu. Na oficjalne wyniki prosimy poczekać około 48 godzin. Zapraszamy do rozwiązywania zadań z ostatniej już w tym roku, siódmej serii zadań, powodzenia!{/literal} {else}{literal} The official standings will be available in 48 hours. Have fun with the 7th series problems. Good luck. {/literal}{/if}

2009-04-25 13:01:55 {if $locale=="pl"}{literal}Ostatni tydzień szóstej serii.{/literal}{else}{literal}Last week of the 6th series{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Do zakończenia VI serii konkursu pozostał już tylko tydzień. Zgłoszenia do zadania "Intergalactic Security Organization III" są widoczne tylko dla osoby zgłaszającej. {/literal}{else}{literal} This is the last week of the 6th problem set series. Starting with today, submissions to "Intergalactic Security Organization III" problem are visible only to the submitting contestant. {/literal}{/if}

2009-04-16 18:55:54 {if $locale=="pl"}{literal}Koniec serii przesunięty.{/literal}{else}{literal}The end of the 6th series forwarded{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}Termin nadsyłania zadań VI serii konkursu został przesunięty o tydzień do soboty drugiego maja 2009. Zastaw zadań serii VI jest kompletny, powodzenia!{/literal}{else} {literal}The deadline of the 6th problem set series has been extended until Saturday, May 2. All the problems of the 6th series of the contest are now available for solving!{/literal}{/if}

2009-04-02 22:03:28 {if $locale=="pl"}{literal}Wyniki piątej serii{/literal}{else}{literal}Results of the 5th series{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}

Pierwsze pięć miejsc w rankingu indywidualnym piątej serii zajęli:

1. Marcin Jarczewski (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska)
2. Keshav Dhandhania (Lakshmipat Singhania Academy, Indie)
3. Sergei Rogulenko (Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Rosja)
4. Michał Makarewicz (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska)
5. Robert Kozikowski (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska)

Najlepsze trzy szkoły w piątej serii to:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska
   (opiekun: Prof. Ireneusz Bujnowski)
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, Polska   (opiekun: Prof. Piotr Dobosiewicz)
3. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Polska
   (opiekun: Prof. Ryszard Szubartowski)

Prenumeraty magazynu Hakin9 otrzymują: Michael Suchacz (mikulus), Radosław Wrzalski (redw), Karol Brzuśkiewicz (fshadow), Sebastian Olender(ebe) i Artur Iwicki (supervegeta).

Gratulujemy zwycięzcom nagród, a wszystkim uczestnikom piątej serii serdecznie dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w kolejnych seriach konkursu! {/literal}{else}{literal} Top 5 contestants in the 5th contest series are:

1. Marcin Jarczewski (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Poland)
2. Keshav Dhandhania (Lakshmipat Singhania Academy, India)
3. Sergei Rogulenko (Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Russia)
4. Michał Makarewicz (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Poland)
5. Robert Kozikowski (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Poland)

Top 3 schools:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska
   (Coach: Prof. Ireneusz Bujnowski)
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, Polska   (Coach: Prof. Piotr Dobosiewicz)
3. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Polska
   (Coach: Prof. Ryszard Szubartowski)

The Hakin9 subscriptions receive: Michael Suchacz (mikulus), Radosław Wrzalski (redw), Karol Brzuśkiewicz (fshadow), Sebastian Olender(ebe) i Artur Iwicki (supervegeta).

Congratulations to all the winners, a big thank-you to all participants of the 5th series, and good luck in the 6th series! {/literal}{/if}

2009-03-28 13:36:49 {if $locale=="pl"}{literal}Koniec piątej serii{/literal}{else}{literal}The 5th series of the contest is over!{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Zakończyła się piąta seria konkursu. Na Oficjalne wyniki prosimy poczekać około 48 godzin. Zapraszamy do rozwiązywania zadań z serii szóstej. {/literal}{else}{literal} The official standings will be available in 48 hours. Have fun with the 6th series problems. Good luck. {/literal}{/if}

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.