2009-06-09 14:42:54 {if $locale=="pl"}{literal} Końcowe wyniki {/literal}{else}{literal} Final results {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}

Najlepsi w rankingu indywidualnym:

1. Sergei Rogulenko (Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Rosja)
2. Marcin Jarczewski (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Białystok, Polska)
3. Keshav Dhandhania (Lakshmipat Singhania Academy, Kolkata, Indie)
4. Łukasz Kalinowski (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Bydgoszcz, Polska)
5. Alan Kutniewski (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Szczecin, Polska)

6. Michał Makarewicz, 7. Jakub Woyke, 8. Karol Brzuśkiewicz, 9. Krzysztof Waszak, 10. Przemek Komosa, 11. Łukasz Jocz, 12. Robert Kozikowski, 13. Artur Kraska, 14. Tomasz Obuchowski, 15. Anna Piekarska, więcej...

Pięć najlepszych szkół ::

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska
   (opiekun: Prof. Ireneusz Bujnowski)
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, Polska 
  (opiekun: Prof. Piotr Dobosiewicz)
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, Polska
   (opiekunowie: Prof. Rafal Spręga i Prof. Czesław Drozdowski)
4. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Polska
   (opiekun: Prof. Ryszard Szubartowski)
5. Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Rosja
   (opiekun: Prof. Elena Novikova)

Prenumeraty magazynu Software Developer`s Journal otrzymują: Krzysztof Ropiak (rellend), Mateusz Kołaczek (plkolek), Kajetan Kochański (invert), Tomasz Skarżyński (tomek007), Piotr Sokólski (pietras).

Prenumeraty magazynu Linux+ otrzymują Artur Zochniak (arjamizo), Li Peiqian (lipeiqian), Mislav Balunović (misl4av), Nguyen Quang Anh (quang_anh_91). Wenyu Cao (wcao).

Prenumeraty magazynu Hakin9 otrzymują: Michał Wyleżoł (armageddon), Wojciech Stępniak (djlinux), Hanson Wang (hansonw1), Li Peiqian (lipeiqian), Nguyen Quang Anh (quang_anh_91), Jacob Plachta (sourspinach), Krzysztof Janota (risterral), Sergei Fedorov (sergei_fedorov), Rafał Sławik (slawik), Wiktor Teleżyński (wiktort).

Książki do wyboru z Listy B otrzymują: Adrian Jaskółka (adrianoo), Dawid Dąbrowski (davidex), Karol Brzuśkiewicz (fshadow), Janusz Kukla (jeykey), Michał Krasnoborski (krdln), Paweł Przytarski (przytarski), Marcin Radecki (radomencounter), Tomasz Skarżyński (tomek007), Tymoteusz Gach (tyga), Wojciech Terepeta (w7400). {/literal}{else}{literal}

Top contestants in the High School Programming League 2008/2009 are:

1. Sergei Rogulenko (Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Russia)
2. Marcin Jarczewski (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Białystok, Poland)
3. Keshav Dhandhania (Lakshmipat Singhania Academy, Kolkata, India)
4. Łukasz Kalinowski (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Bydgoszcz, Poland)
5. Alan Kutniewski (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Szczecin, Poland)

6. Michał Makarewicz, 7. Jakub Woyke, 8. Karol Brzuśkiewicz, 9. Krzysztof Waszak, 10. Przemek Komosa, 11. Łukasz Jocz, 12. Robert Kozikowski, 13. Artur Kraska, 14. Tomasz Obuchowski, 15. Anna Piekarska, more...

Top 5 schools in in the High School Programming League 2008/2009 are::

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Poland
   (coach: Prof. Ireneusz Bujnowski)
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, Poland
   (Coach: Prof. Piotr Dobosiewicz)
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, Poland
   (coaches: Prof. Rafal Spręga and Prof. Czesław Drozdowski)
4. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Poland
   (coach: Prof. Ryszard Szubartowski)
5. Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Russia
   (coach: Prof. Elena Novikova)

The Software Developer`s Journal subscriptions receive: Krzysztof Ropiak (rellend), Mateusz Kołaczek (plkolek), Kajetan Kochański (invert), Tomasz Skarżyński (tomek007), Piotr Sokólski (pietras).

The Linux+ subscriptions receive: Artur Zochniak (arjamizo), Li Peiqian (lipeiqian), Mislav Balunović (misl4av), Nguyen Quang Anh (quang_anh_91). Wenyu Cao (wcao).

The Hakin9 subscriptions receive: Michał Wyleżoł (armageddon), Wojciech Stępniak (djlinux), Hanson Wang (hansonw1), Li Peiqian (lipeiqian), Nguyen Quang Anh (quang_anh_91), Jacob Plachta (sourspinach), Krzysztof Janota (risterral), Sergei Fedorov (sergei_fedorov), Rafał Sławik (slawik), Wiktor Teleżyński (wiktort).

Books from List B receive: Adrian Jaskółka (adrianoo), Dawid Dąbrowski (davidex), Karol Brzuśkiewicz (fshadow), Janusz Kukla (jeykey), Michał Krasnoborski (krdln), Paweł Przytarski (przytarski), Marcin Radecki (radomencounter), Tomasz Skarżyński (tomek007), Tymoteusz Gach (tyga), Wojciech Terepeta (w7400). {/literal}{/if}

2009-06-08 01:51:50 {if $locale=="pl"}{literal}Podziękowania!{/literal}{else}{literal}Credits{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}

Za patronat honorowy dla

Marszałka Województwa Pomorskiego
Jana Kozłowskiego

Prezydenta Gdyni
dr Wojciecha Szczurka

Za rekomendacje dla: Komitetów Olimpiad Informatycznych w: Polsce, Japonii, Wietnamie, Szwajcarii, Nowej Zelandii, Indiach oraz dla organizatorów The Australian Computer Programming Competition.

Dla sponsorów konkursu

oraz Ivo Software, ABE Marketing i CoreEditor za ufundowanie nagród.

Oraz specjalne podziękowania dla: Weroniki Czarkowskiej, Adama Dzedzeja, Roberta Gerbicza i Krzysztofa Ocetkiewicza. {/literal} {else}{literal}

Thanks to honorary patrons

Jan Kozłowski
Marshal of the Pomorskie Voivodeship

Wojciech Szczurek, PhD
Mayor of Gdynia

Informatics Olympiads in: Poland, Japan, Vietnam, Switzerland, New Zeland, India and The Australian Computer Programming Competition for recomendations.

Contest Sponsors:

Ivo Software, ABE Marketing and CoreEditor

Special thanks to: Weronika Czarkowska, Adam Dzedzej, Robert Gerbicz and Krzysztof Ocetkiewicz. {/literal}{/if}

2009-06-06 12:31:16 {if $locale=="pl"}{literal}To już koniec!{/literal}{else}{literal}The contest has ended{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie w rozwiązywanie zadań. Mamy nadzięję, że uczestnictwo w konkursie było dla Was nie mniejszą przyjemnością niż dla nas jego prowadzenie.

Oficjalne wyniki zostaną podane w ciągu 48 godzin, tymczasem zachęcamy wszystkich do dyskusji na temat wad i zalet konkursu na forum. Starannie zbieramy Wasze opinie, pomogą nam one lepiej przygotować przyszłoroczną edycję. {/literal}{else}{literal} A big thank-you to all participants of the High School Programming League. We hope that you had at least as much fun solving problems as we did preparing them. The official standings will be available in 48 hours. Please feel free to share your opinions about the contest with us. We love feedback as it will help us to make the next edition even better. {/literal}{/if}

2009-05-30 08:58:37 {if $locale=="pl"}{literal}Koniec serii przesunięty{/literal}{else}{literal}The end of the 7th series forwarded{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Termin nadsyłania zadań VII serii konkursu został przesunięty o tydzień do soboty szóstego czerwca 2009. {/literal}{else}{literal} The deadline of the 7th problem set series has been extended until Saturday, June 6. {/literal}{/if}

2009-05-03 22:37:34 {if $locale=="pl"}{literal}Wyniki szóstej serii{/literal}{else}{literal}Results of the 6th series{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}

Pierwsze pięć miejsc w rankingu indywidualnym szóstej serii zajęli:

1. Michał Makarewicz (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska)
2. Marcin Jarczewski (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska)
2. Sergei Rogulenko (Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Rosja)
4. Łukasz Kalinowski (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, Polska)
5. Keshav Dhandhania (Lakshmipat Singhania Academy w Kalkucie, Indie)

Najlepsze trzy szkoły w szóstej serii to:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska
   (opiekun: Prof. Ireneusz Bujnowski)
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, Polska
   (opiekunowie: Prof. Rafal Spręga i Prof. Czesław Drozdowski)
3. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Polska
   (opiekun: Prof. Ryszard Szubartowski)

Prenumeraty magazynu Software Developer`s Journal otrzymują: Anna Piekarska (aniap), Karol Brzuśkiewicz (fshadow), Karol Grodzicki (qj0n), Arkadiusz Wróbel (skater), Radosław Wrzalski (redw).

Prenumeraty magazynu Linux otrzymują: Sergei Rogulenko (rogulenkosv), Keshav Dhandhania (keshav_57), Ivan Katanić (ikatanic), Jacob Plachta (sourspinach), Hanson Wang (hansonw1).

Gratulujemy zwycięzcom nagród, a wszystkim uczestnikom szóstej serii serdecznie dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w ostatniej już serii zadań! {/literal}{else}{literal} Top 5 contestants in the 6th contest series are:

1. Michał Makarewicz (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Poland)
2. Sergei Rogulenko (Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Russia)
2. Marcin Jarczewski (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Białystok, Poland)
4. Łukasz Kalinowski (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Bydgoszczy, Poland)
5. Keshav Dhandhania (Lakshmipat Singhania Academy, Kolkata, India)

Top 3 schools:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Poland
   (Coach: Prof. Ireneusz Bujnowski)
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, Poland
   (Coaches: Prof. Rafal Spręga and Prof. Czesław Drozdowski)
3. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Poland
   (Coach: Prof. Ryszard Szubartowski)

The Software Developer`s Journal subscriptions receive: Anna Piekarska (aniap), Karol Brzuśkiewicz (fshadow), Karol Grodzicki (qj0n), Arkadiusz Wróbel (skater), Radosław Wrzalski (redw).

The Linux+ subscriptions receive: Sergei Rogulenko (rogulenkosv), Keshav Dhandhania (keshav_57), Ivan Katanić (ikatanic), Jacob Plachta (sourspinach), Hanson Wang (hansonw1).

Congratulations to all the winners, a big thank-you to all participants of the 6th series, and good luck in the 7th series! {/literal}{/if}

2009-05-02 12:00:00 {if $locale=="pl"}{literal}Koniec szóstej serii.{/literal}{else}{literal}The 6th series of the contest is over!{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}Zakończyła się szósta seria konkursu. Na oficjalne wyniki prosimy poczekać około 48 godzin. Zapraszamy do rozwiązywania zadań z ostatniej już w tym roku, siódmej serii zadań, powodzenia!{/literal} {else}{literal} The official standings will be available in 48 hours. Have fun with the 7th series problems. Good luck. {/literal}{/if}

2009-04-25 13:01:55 {if $locale=="pl"}{literal}Ostatni tydzień szóstej serii.{/literal}{else}{literal}Last week of the 6th series{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Do zakończenia VI serii konkursu pozostał już tylko tydzień. Zgłoszenia do zadania "Intergalactic Security Organization III" są widoczne tylko dla osoby zgłaszającej. {/literal}{else}{literal} This is the last week of the 6th problem set series. Starting with today, submissions to "Intergalactic Security Organization III" problem are visible only to the submitting contestant. {/literal}{/if}

2009-04-16 18:55:54 {if $locale=="pl"}{literal}Koniec serii przesunięty.{/literal}{else}{literal}The end of the 6th series forwarded{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}Termin nadsyłania zadań VI serii konkursu został przesunięty o tydzień do soboty drugiego maja 2009. Zastaw zadań serii VI jest kompletny, powodzenia!{/literal}{else} {literal}The deadline of the 6th problem set series has been extended until Saturday, May 2. All the problems of the 6th series of the contest are now available for solving!{/literal}{/if}

2009-04-02 22:03:28 {if $locale=="pl"}{literal}Wyniki piątej serii{/literal}{else}{literal}Results of the 5th series{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}

Pierwsze pięć miejsc w rankingu indywidualnym piątej serii zajęli:

1. Marcin Jarczewski (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska)
2. Keshav Dhandhania (Lakshmipat Singhania Academy, Indie)
3. Sergei Rogulenko (Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Rosja)
4. Michał Makarewicz (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska)
5. Robert Kozikowski (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska)

Najlepsze trzy szkoły w piątej serii to:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska
   (opiekun: Prof. Ireneusz Bujnowski)
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, Polska   (opiekun: Prof. Piotr Dobosiewicz)
3. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Polska
   (opiekun: Prof. Ryszard Szubartowski)

Prenumeraty magazynu Hakin9 otrzymują: Michael Suchacz (mikulus), Radosław Wrzalski (redw), Karol Brzuśkiewicz (fshadow), Sebastian Olender(ebe) i Artur Iwicki (supervegeta).

Gratulujemy zwycięzcom nagród, a wszystkim uczestnikom piątej serii serdecznie dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w kolejnych seriach konkursu! {/literal}{else}{literal} Top 5 contestants in the 5th contest series are:

1. Marcin Jarczewski (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Poland)
2. Keshav Dhandhania (Lakshmipat Singhania Academy, India)
3. Sergei Rogulenko (Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Russia)
4. Michał Makarewicz (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Poland)
5. Robert Kozikowski (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Poland)

Top 3 schools:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska
   (Coach: Prof. Ireneusz Bujnowski)
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, Polska   (Coach: Prof. Piotr Dobosiewicz)
3. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Polska
   (Coach: Prof. Ryszard Szubartowski)

The Hakin9 subscriptions receive: Michael Suchacz (mikulus), Radosław Wrzalski (redw), Karol Brzuśkiewicz (fshadow), Sebastian Olender(ebe) i Artur Iwicki (supervegeta).

Congratulations to all the winners, a big thank-you to all participants of the 5th series, and good luck in the 6th series! {/literal}{/if}

2009-03-28 13:36:49 {if $locale=="pl"}{literal}Koniec piątej serii{/literal}{else}{literal}The 5th series of the contest is over!{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Zakończyła się piąta seria konkursu. Na Oficjalne wyniki prosimy poczekać około 48 godzin. Zapraszamy do rozwiązywania zadań z serii szóstej. {/literal}{else}{literal} The official standings will be available in 48 hours. Have fun with the 6th series problems. Good luck. {/literal}{/if}

2009-03-14 12:00:00 {if $locale=="pl"}{literal}Dane testowe zadania HS08ISO2{/literal}{else}{literal}HS08ISO2 test case{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Dane testowe do zadania Intergalactic Security Organization II zostały ujawnione. {/literal}{else} {literal} The Intergalactic Security Organization II test case has been revealed. {/literal}{/if}

2009-03-12 02:11:47 {if $locale=="pl"}{literal}Koniec serii przesunięty{/literal}{else}{literal}The end of the 5th series forwarded{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Termin nadsyłania zadań V serii został przesunięty do soboty 28 marca. Wszystkie zadania piątej serii są dostępne! Zadania z serii poprzednich są dostępne w archiwum. {/literal}{else}{literal} The deadline of the 5th problem set series has been extended until Saturday, March 28. All the problems of the 5th series of the contest are now available for solving! The archive of problems from previous series is available. {/literal}{/if}

2009-02-24 13:28:05 {if $locale=="pl"}{literal}Wyniki czwartej serii{/literal}{else}{literal}Results of the 4th series{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}

Pierwsze pięć miejsc w rankingu indywidualnym czwartej serii zajęli (2 uczestników zostało sklasyfikowanych ex aequo na pierwszym miejscu. Są to:

1. Marcin Jarczewski (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska)
1. Jakub Pachocki III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Polska
3. Sergei Rogulenko(Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Rosja)
4. Karol Brzuśkiewicz (Zespół Szkół w Biskupcu, Polska)
5. Michał Makarewicz (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska)

Najlepsze trzy szkoły w czwartej serii to:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska
   (opiekun: Prof. Ireneusz Bujnowski)
2. Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Rosja
   (opiekun: Prof. Elena Novikova)
3. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Polska
   (opiekun: Prof. Ryszard Szubartowski)

Prenumeraty magazynu Linux+ otrzymują: Karol Brzuśkiewicz (fshadow), Jakub Pachocki (meret), Arkadiusz Wróbel (skater), Rafał Sławik (slawik) i Dariusz Świerad (lizard).

Edytor kodu CoreEditor na licencji PRO otrzymują: Grzegorz Ozga (grzegorz3284), Sebastian Olender (ebe), Marcin Radecki (radomencounter), Mateusz Kołaczek (plkolek) i Marcin Skiba (ilu2112).

Gratulujemy zwycięzcom nagród, a wszystkim uczestnikom czwartej serii serdecznie dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w kolejnych seriach konkursu! {/literal}{else}{literal} Top 5 contestants in the 4th contest series (2 of the contestants have been classified ex aequo at first position):

1. Marcin Jarczewski (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Poland)
1. Jakub Pachocki III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Poland
3. Sergei Rogulenko(Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Russia)
4. Karol Brzuśkiewicz (Zespół Szkół w Biskupcu, Poland)
5. Michał Makarewicz (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Poland)

Top 3 schools:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Poland
   (coach: Prof. Ireneusz Bujnowski)
2. Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Russia
   (coach: Prof. Elena Novikova)
3. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Poland
   (coach: Prof. Ryszard Szubartowski)

The Linux+ subscriptions receive: Karol Brzuśkiewicz (fshadow), Jakub Pachocki (meret), Arkadiusz Wróbel (skater), Rafał Sławik (slawik) and Dariusz Świerad (lizard).

The CoreEditor Pro software packages are drawn by: Grzegorz Ozga (grzegorz3284), Sebastian Olender (ebe), Marcin Radecki (radomencounter), Mateusz Kołaczek (plkolek) and Marcin Skiba (ilu2112).

Congratulations to all the winners, a big thank-you to all participants of the 4th series, and good luck in the 5th series! {/literal}{/if}

2009-02-21 12:00:01 {if $locale=="pl"}{literal}Koniec czwartej serii.{/literal}{else}{literal}The 4th series of the contest is over!{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}Zakończyła się czwarta seria konkursu. Na Oficjalne wyniki prosimy poczekać około 48 godzin. Zapraszamy do rozwiązywania zadań z serii piątej.{/literal} {else}{literal}The ranklist will be updated today. The official standings will be available in 48 hours. Have fun with the 5th series problems. Good luck. {/literal}{/if}

2009-02-14 19:57:17 {if $locale=="pl"}{literal}Ostatni tydzień czwartej serii.{/literal}{else}{literal}Last week of the 4th series{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}Do zakończenia IV serii konkursu pozostał już tylko tydzień. Wyniki zgłoszeń do zadania "Intergalactic Security Organization" są widoczne tylko dla osoby zgłaszającej.{/literal}{else} {literal}This is the last week of the 4th problem set series. Starting with today, submissions results to "Intergalactic Security Organization" problem are visible only to submitting contestant.{/literal}{/if}

2009-02-01 01:28:13 {if $locale=="pl"}{literal}Koniec serii przesunięty{/literal}{else}{literal}The end of the 4th series forwarded{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Termin nadsyłania zadań IV serii został przesunięty do soboty 21 lutego.
Wszystkie zadania czwartej serii są dostępne! {/literal}{else}{literal} The deadline of the 4th problem set series has been extended until Saturday, February 21.
All the problems of the 4th series of the contest are now available for solving! {/literal}{/if}

2009-01-16 00:48:05 {if $locale=="pl"}{literal}Wyniki trzeciej serii{/literal}{else}{literal}Results of the 3rd series{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} W trzeciej serii konkursu 8 uczestników zostało sklasyfikowanych na pierwszym miejscu (ex aequo). Są to (w kolejności alfabetycznej):

Melnikov Alexander (Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Rosja)
Keshav Dhandhania (Lakshmipat Singhania Academy, Kalkuta, Indie)
Marcin Jarczewski (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska)
Artur Kraska (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, Polska)
Alan Kutniewski ( Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie , Polska)
Michał Makarewicz (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska)
Sergei Rogulenko (Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Rosja)
Jakub Woyke (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, Polska)

Nagrody zostały przydzielone w drodze losowania: dysk zewnętrzny otrzymuje Jakub Woyke, książki otrzymuje Sergei Rogulenko, wszyscy natomiast otrzymują prenumeraty magazynu Software Developer's Journal.

Najlepsze trzy szkoły w trzeciej serii to:
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, Polska
 (opiekunowie: prof. Rafal Spręga i prof. Czesław Drozdowski)
2. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska
 (opiekun: prof. Ireneusz Bujnowski)
3. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Polska
 (opiekun: prof. Ryszard Szubartowski)

Syntezatory mowy Expressivo otrzymują: Hanson Wang, Adam Głowacki, Rafał Sławik, Damian Dziurzyński, Mislav Balunović.

Gratulujemy zwycięzcom nagród, a wszystkim uczestnikom trzeciej serii serdecznie dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w kolejnych seriach konkursu! {/literal}{else}{literal} In the 3rd contest series 8 of the contestants have been classified at first position (ex aequo):

Melnikov Alexander (Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Russia)
Keshav Dhandhania (Lakshmipat Singhania Academy, Kolkata, India)
Marcin Jarczewski (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Poland)
Artur Kraska (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, Poland)
Alan Kutniewski ( Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie , Poland)
Michał Makarewicz (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Poland)
Sergei Rogulenko (Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Russia)
Jakub Woyke (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, Poland)

The prizes were drawn at random: Jakub Woyke receives external disk drive, Sergei Rogulenko receives books and all contestants listed above receive magazine subscriptions.

Top 3 schools:
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, Poland
 (coaches: Prof. Rafal Spręga and Prof. Czesław Drozdowski)
2. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Poland
 (coach: Prof. Ireneusz Bujnowski)
3. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Poland
 (coach: Prof. Ryszard Szubartowski)

The Expressivo text to speech software packages are drawn by: Hanson Wang, Adam Głowacki, Rafał Sławik, Damian Dziurzyński, Mislav Balunović.

Congratulations to all the winners, a big thank-you to all participants of the 3rd series, and good luck in the 4th series! {/literal}{/if}

2009-01-13 12:00:37 {if $locale=="pl"}{literal}Koniec trzeciej serii!{/literal}{else}{literal}The 3rd series is over!{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}

Zakończyła się trzecia seria konkursu. Na Oficjalne wyniki prosimy poczekać około 48 godzin. Zapraszamy do rozwiązywania zadań z serii czwartej, w której nagrody fundują: Wolfram Research, CoreEditor.pl oraz Magazyn Linux+. {/literal}{else}{literal}

The official standings will be available in 48 hours. The problems of the 4th series of the contest are available for solving! The sponsors for this series are: Wolfram Research, CoreEditor.pl and Linux+ Magazine. {/literal}{/if}

2009-01-06 22:31:13 {if $locale=="pl"}{literal}Koniec serii przesunięty.{/literal}{else}{literal}The end of the 3rd series forwarded.{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Z powodów technicznych termin nadsyłania zadań III serii został przesunięty do wtorku 13 stycznia.{/literal} {else}{literal} For technical reasons, the deadline of the 3rd problem set series has been extended until Tuesday, January. 13.{/literal}{/if}

2008-12-09 16:56:53 {if $locale=="pl"}{literal}Trwa trzecia seria!{/literal}{else}{literal}The 3rd problem set series is under way!{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Nagrody w trzeciej serii konkursu fundują: Sphere Research Labs, Redakcja Magazynu Software Developer's Journal, Ivo Software oraz ABE Marketing.

Do rozwiązania jest 5 zadań za maksymalnie 10 punktów każde w terminie do 10 stycznia. Powodzenia! {/literal}{else}{literal} The sponsors for this series are: Sphere Research Labs, Software Developer's Journal, Ivo Software and ABE Marketing

The series closes on January 10. Good luck! {/literal}{/if}

2008-12-02 19:49:18 {if $locale=="pl"}{literal}Oficjalne wyniki drugiej serii{/literal}{else}{literal}Results of the 2nd series{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}

Pierwsze pięć miejsc w rankingu indywidualnym drugiej serii zajęli:

1. Sergei Rogulenko (Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Rosja)
2. Melnikov Alexander (Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Rosja)
3. Marcin Jarczewski (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska)
4. Artur Kraska (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, Polska)
5. Przemek Komosa (V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Polska)

Najlepsze trzy szkoły w drugiej serii to:
1 Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Rosja
 (opiekun: Prof. Elena Novikova)
2. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska
 (opiekun: Prof. Ireneusz Bujnowski)
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, Polska
 (opiekun: Prof.Piotr Dobosiewicz)

Syntezator mowy Expressivo wylosowali: Krzysztof Janota, Karol Grodzicki, Dariusz Świerad, Wojciech Stępniak i Mateusz Kołaczek.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom nagród, a wszystkim uczestnikom drugiej serii dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w kolejnych seriach konkursu! {/literal}{else}{literal}

Top 5 contestants (individual standings):

1. Sergei Rogulenko (Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Russia)
2. Melnikov Alexander (Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Russia)
3. Marcin Jarczewski (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Poland)
4. Artur Kraska (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, Poland)
5. Przemek Komosa (V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Poland)

Top 3 schools:
1. Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Russia
 (coach: Prof. Elena Novikova)
2. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Poland
 (coach: Prof. Ireneusz Bujnowski)
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, Poland
 (coach: Prof.Piotr Dobosiewicz)

The lucky draw winners are: Krzysztof Janota, Karol Grodzicki, Dariusz Świerad, Wojciech Stępniak and Mateusz Kołaczek.

Congratulations to all the winners, a big thank-you to all participants of the 2nd series, and good luck in the 3nd series! {/literal}{/if}

2008-11-29 12:00:00 {if $locale=="pl"}{literal} Koniec drugiej serii! {/literal}{else}{literal} The 2nd series is over! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Zaktualizowany ranking pojawi się jeszcze dzisiaj. Na Oficjalne wyniki prosimy poczekać około 48 godzin. Zapraszamy do rozwiązywania zadań z trzeciej serii! {/literal}{else}{literal} The ranklist will be updated today. The official standings will be available in 48 hours. The problems of the 3rd series of the contest are now available for solving! {/literal}{/if}

2008-11-22 17:44:03 {if $locale=="pl"}{literal}Ostatni tydzień drugiej serii.{/literal}{else}{literal}Last week of the 2nd series.{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Do zakończenia II serii konkursu pozostał już tylko tydzień. Dziś, od południa wyniki zgłoszeń do zadania "Sorting the Shifts" są widoczne tylko dla osoby zgłaszającej. Przypominamy, że do 28 listopada można jeszcze zarejestrować szkołę dołączając do konkursu bez utraty zdobytych już punktów. {/literal}{else}{literal} This is the last week of the 2nd problem set series. Starting with todays noon, submissions results to "Sorting the Shifts" problem are visible only to submitting contestant. We remind also, that before November 28 you are allowed to register your school and join the contest keeping the points awarded in the first contest series. {/literal}{/if}

2008-10-27 13:36:34 {if $locale=="en"}Official results of the 1st series{else}Oficjalne wyniki pierwszej serii{/if} by adrian

{if $locale=="en"} Top 5 contestants (individual standings):
1. Keshav Dhandhania   (Lakshmipat Singhania Academy, India)
2. Sergei Rogulenko(Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Russia)
3. Artur Kraska(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, Poland)
4. Sergei Fedorov(Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Russia)
5. Jarosław Błasiok(VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, Poland)

Top 3 schools:
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Poland
   (coach: Prof. Ireneusz Bujnowski)
2. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Poland
   (coach: Prof. Ryszard Szubartowski)
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, Poland
   (coach: Prof. Piotr Dobosiewicz)

Winner of the shortest source code special contest: Artur Zochniak (I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie, Poland).

Congratulations to all the winners, a big thank-you to all participants of the 1st series, and good luck in the 2nd series!

The winners of prizes in the 1st series (including the lucky draw of magazine subscriptions) will be notified by e-mail. {else} Pierwsze pięć miejsc w rankingu indywidualnym pierwszej serii zajęli:
1. Keshav Dhandhania   (Lakshmipat Singhania Academy, Indie)
2. Sergei Rogulenko(Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Rosja)
3. Artur Kraska(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy)
4. Sergei Fedorov(Physico-Technical Lyceum #1, Saratov, Rosja)
5. Jarosław Błasiok(VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach)

Najlepsze trzy szkoły w pierwszej serii to:
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
   (opiekun: prof. Ireneusz Bujnowski)
2. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
   (opiekun: prof. Ryszard Szubartowski)
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy
   (opiekun: prof. Piotr Dobosiewicz)

Zwycięzcą konkursu specjalnego na najkrótszy kod źródłowy został Artur Zochniak (I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie).

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom nagród, a wszystkim uczestnikom pierwszej serii dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w kolejnych seriach konkursu!

Osoby, które otrzymają nagrody po pierwszej serii (w tym rozlosowane prenumeraty czasopism), zostaną powiadomione drogą e-mailową. {/if}

2008-10-25 23:01:16 {if $locale=="pl"}Dziś ruszyła II seria konkursu!{else}The 2nd problem set series is under way!{/if} by adrian
{if $locale=="pl"}{literal}

Zapraszamy do zapoznania się z zadaniami i nagrodami serii. W drugiej serii konkursu nagrody fundują: Sphere Research Labs, Magazyn Hakin9 oraz Ivo Software. Seria kończy się 29 listopada.

{/literal}{else}{literal}

Please have a look at the list of problems and prizes of the second problem-set series. The sponsors for this series are: Sphere Research Labs, Hakin9 Magazine, and Ivo Software. The series closes on November 29.

{/literal}{/if}

2008-10-25 12:00:00 {if $locale=="pl"}{literal} Koniec pierwszej serii konkursu! {/literal}{else}{literal} The 1st series of the contest is over!{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Zaktualizowany ranking pojawi się dzisiaj przed godz. 13. Oficjalne wyniki zostaną podane w ciągu 48 godzin.
Zapraszamy do rozwiązywania zadań z drugiej serii! {/literal}{else}{literal} The ranklist will be updated before 13:00 today. The official standings will be available in 48 hours.
The problems of the 2nd series of the contest are now available for solving! {/literal}{/if}

2008-10-18 12:38:45 {if $locale=="pl"}{literal}Ostatni tydzień pierwszej serii.{/literal}{else}{literal}Last week of the 1st series.{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Rozpoczął się ostatni tydzień pierwszej serii konkursu. Zgłoszenia do zadanie "Shopping for points" są od teraz testowane na wszystkich 10 zestawach danych, a uzyskane wyniki nie są widoczne dla pozostałych uczestników. Podobnie, wyniki uzyskane w konkursie specjalnym na najkrótszy poprawny kod źródłowy rozwiązujący zadanie "Illegible account numbers" nie są widoczne dla pozostałych uczestników. {/literal}{else}{literal} This is the last week of the 1st problem set series. Submissions to "Shopping for points" problem are tested on all 10 data sets and the results will only be visible to submitting contestant. Also the lengths of submitted source codes to "Illegible account numbers" problem will not be on public display. {/literal}{/if}

2008-09-27 12:00:00 {if $locale=='pl'}Konkurs specjalny serii 0 zakończony{else}The "0 series" special contest is over{/if} by adrian
{if $locale=='pl'} Zwycięzcą konkursu specjalnego serii 0 został Łukasz Dąbek z Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, który rozwiązał zadanie ATM w 27 językach dostępnych na platformie SPOJ. Nagrodą jest odtwarzacz MP3 Apple iPod shuffle, gratulujemy! {else} The winner of the 0 series special contest is Łukasz Dąbek, a student of the 14th High School in Wroclaw, Poland ("Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu"), who solved the problem ATM in 27 of the languages available at SPOJ. The prize is an Apple iPod shuffle MP3 player, congratulations! {/if}

2008-09-20 23:29:21 {if $locale=='pl'}Dziś ruszyła I seria konkursu!{else}The 1st problem set series is under way!{/if} by adrian
{if $locale=='pl'}

Zapraszamy do zapoznania się z zadaniami i nagrodami serii. W pierwszej serii konkursu nagrody fundują: Prezydent Miasta Gdyni, Redakcja Magazynu Linux+ oraz Ivo Software. Seria kończy się 25 października.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane szkoły do rejestracji w konkursie!

{else}

Please have a look at the list of problems and prizes of the first problem-set series. The sponsors for this series are: The Mayor of Gdynia, Linux+ Magazine, and Ivo Software. The series closes on October 25.

Make sure your school joins the contest and does not miss out on the fun!

{/if}

2008-09-20 11:59:48 {if $locale=="en"}Problem set series 1{else}I seria zadań{/if} by adrian
{if $locale=="en"} Series 1 consists of 5 problems, each worth a maximum of 10 points. Three problems will be made available at 12:00, the remaining two, and a complete list of prizes - at 20:00. {else} Pierwsza seria zadań składa się z 5 zadań, z których każde warte jest 10 punktów. Trzy zadania zostaną udostępnione o godz. 12:00, pozostałe dwa, wraz z listą nagród - o 20:00. {/if}

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.