Danh sách các bài tong_hop problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
19369    Biến đổi xâu ký tự CHANGEST 3 100.00
19380    Trò chơi trên cây HVT_TREE 4 100.00
19391    Di chuyển trên bảng HVT_MOVE 11 92.00
19435    Ma trận nguyên tố HVT_PRIM 3 100.00
19921    Con thuyền nguyên tố H_PRIME 4 83.33
19922    Mã số ống đồng H_PALIN 3 83.33
19923    Ai thông minh hơn HVT_INT 2 66.67
19926    Bộ tứ HVT_FOUR 1 100.00
19928    Ném bom HVT_BOMP 2 100.00
19929    Thùng hàng HVT_GOOD 1 100.00
19931    Hình hộp HVT_BOX 0 0.00
19932    Bắn súng HVT_GUN 0 0.00
20409    Khiêu vũ HVTC 5 36.84
20411    Đổi tiền HVTACMF 4 50.00
20412    Xâu con HVTACMG 2 11.54
20413    Xúc xắc HVTACMJ 1 50.00
20664    Thông báo mật YB_KT1B1 1 100.00
20666    Gard YB_KT1B2 1 100.00
20667    Vé xe miễn phí YB_KT1B3 1 100.00
20679    Chia bi YB_KT2B1 2 80.00
20688    Dạo phố YB_KT2B3 1 100.00
20715    Vòng tròn số TQ_KT1B1 1 100.00
20718    PALIN TQ_KT1B2 2 88.89
20719    TAX TQ_KT1B3 0 0.00
20772    Tân binh HB_KT1B1 1 100.00
20773    So sánh xâu con HB_KT1B2 2 100.00
20955    Lại một bài truy vấn HB_KT2B1 1 100.00
20956    Tạo mảng P HB_KT2B3 1 100.00
20966    Cuộc thi lập trình HB_KT2B2 1 100.00
21053    Dãy số PT_KT1B1 2 100.00
21054    Búng chim PT_KT1B2 1 50.00
21055    Mua linh vật PT_KT1B3 3 100.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.