Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ML1_C - Ciąg rosnący

Dany jest n wyrazowy ciąg liczb naturalnych z przedziału [1, 109]. Musisz wybrać jeden z wyrazów ciągu, a następnie zmienić jego wartość, tak aby uzyskany ciąg był rosnący. Nowa wartość wybranego wyrazu:

  • musi być różna od starej
  • musi być liczbą naturalną, z przedziału [1, 109]

Odpowiedz na pytanie czy uzyskanie ciągu rosnącego jest możliwe?

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba wyrazów ciągu n ∈ [2, 106].

W drugiej linii wejścia znajduje się n liczb całkowitych z przedziału [1, 109]. Liczba i-ta w kolejności określa wartość i-tego wyrazu ciągu.

Wyjście

Na wyjściu należy wypisać TAK numer_wyrazu nowa_wartość_wyrazu jeżeli można uzyskać ciąg rosnący zmieniając wartość wyrazu o numerze numer_wyrazu na wartość nowa_wartość_wyrazu. Jeżeli ciąg rosnący można uzyskać na wiele sposobów wypisz dowolny z nich.

W przeciwnym wypadku należy wypisać NIE.

Przykład 1

Wejście:

5
1 2 5 6 7

Wyjście:

TAK 2 3

Przykład 2

Wejście:

6
3 6 1 9 3 3

Wyjście:

NIE

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2019-06-23
Limit czasu wykonania programu:2s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All
Pochodzenie:Mini Liga 1

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.