Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ML1_D - K-częsta liczba

Dany jest n wyrazowy ciąg liczb naturalnych z przedziału [1, 106]. Liczbę naturalną nazwiemy k-częstą jeżeli w każdym k-wyrazowym spójnym podciągu danego ciągu występuje co najmniej raz.

Twoim zadaniem jest znalezienie dowolnej liczby k-częstej danego ciągu, która jednocześnie nie będzie jego liczbą j-częstą, dla każdego j < k.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba wyrazów ciągu n ∈ [1, 106] oraz liczba k ∈ [1, n].

W drugiej linii wejścia znajduje się n liczb całkowitych z przedziału [1, 106]. Liczba i-ta w kolejności określa wartość i-tego wyrazu ciągu.

Wyjście

Na wyjściu należy wypisać szukaną liczbę albo 0 jeżeli takowa nie istnieje.

Przykład 1

Wejście:

9 3
2019 7 19 1 7 19 7 7 19

Wyjście:

19

Wyjaśnienie do przykładu:

W danym ciągu występują dwie liczby 3-częste: 7 i 19.

Przykład 2

Wejście:

6 2
1 7 2019 19 21 30

Wyjście:

0

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2019-06-24
Limit czasu wykonania programu:2s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All
Pochodzenie:Mini Liga 1

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.