Chào các bạn sinh viên ACTVN. Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Cuộc thi lập trình cấp học viện năm 2020. Contest này được tạo ra với mục đích để các bạn làm quen với Hệ thống chấm thi lập trình tự động của SPOJ. Ở đây đã có một số bài tập để các bạn có thể thực hiện làm quen với hệ thống. Trong quá trình làm quen với hệ thống, nếu có bất kỳ khó khăn nào về việc submit code hãy liên hệ với chúng tôi. Chúc tất cả các bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho Cuộc thi sắp tới. Cảm ơn các bạn!
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.