2014-10-25 06:00:00 overzicht taken tweede evaluatiereeks by Peter Dawyndt

Hieronder volgt een lijst van opdrachten die je wekelijks moet afwerken. Dit omvat onder meer een reeks basisoefeningen die wekelijks moeten ingediend worden voor vrijdagavond 22:00, een reeks evaluatieoefeningen die moeten ingediend worden tegen de deadline van de tweede evaluatie (donderdag 18 december 2014, 22:00) en de hoofdstukken uit het handboek die als voorbereiding op de hoorcolleges, de werkcolleges en het oplossen van de oefeningen moeten doorgenomen worden. Merk op dat de ISBN-opgaven deel uitmaken van de basisoefeningen, en dus ook moeten ingediend worden voor de wekelijkse deadlines op vrijdag.

week 07: lijsten en tuples

week 08: geavanceerde functies en modules

week 09: verzamelingen en dictionaries

week 10: tekstbestanden

week 11: objectgericht programmeren

week 12/13: evaluatie tweede oefeningenreeks

 • woensdag 10 december: evaluatie opleidingen biochemie & biotechnologie en geografie
 • vrijdag 12 december: evaluatie opleidingen chemie en geologie
 • vrijdag 19 december: evaluatie alle opleidingen
 • voorafgaand aan evaluatiedeadline (donderdag 18 december 2014, 22:00)
  1. oplossingen indienen voor alle evaluatieoefeningen
  2. inschrijven voor evaluatiesessie via groepen op Minerva

2014-09-21 06:00:01 overzicht taken eerste evaluatiereeks by Peter Dawyndt

Hieronder volgt een lijst van opdrachten die je wekelijks moet afwerken. Dit omvat onder meer een reeks basisoefeningen die wekelijks moeten ingediend worden voor vrijdagavond 22:00, een reeks evaluatieoefeningen die moeten ingediend worden tegen de deadline van de eerste evaluatie (donderdag 30 oktober 2014, 22:00) en de hoofdstukken uit het handboek die als voorbereiding op de hoorcolleges, de werkcolleges en het oplossen van de oefeningen moeten doorgenomen worden. Merk op dat de ISBN-opgaven deel uitmaken van de basisoefeningen, en dus ook moeten ingediend worden voor de wekelijkse deadlines op vrijdag.

Vooraleer je opgaven kunt indienen op Pythia moet je je eerst aanmelden op het online evaluatiesysteem. De procedure die je daarvoor moet doorlopen vind je terug onder de rubriek info, en wordt ook uitgelegd in deze videohandleiding.

week 01: variabelen, expressies en statements

week 02: voorwaardelijke opdrachten

week 03: controlelussen

week 04: strings

week 05: functies

week 06: evaluatie eerste oefeningenreeks: woendag 29 en vrijdag 31 oktober 2014

 • woensdag 29 oktober: evaluatie opleiding geografie
 • vrijdag 31 oktober: evaluatie opleidingen biochemie & biotechnologie, chemie en geologie
 • voorafgaand aan evaluatiedeadline (donderdag 30 oktober 2014, 22:00)
  1. oplossingen indienen voor alle evaluatieoefeningen
  2. inschrijven voor evaluatiesessie via groepen op Minerva

2014-09-21 06:00:00 puntenberekening niet-periodegebonden evaluatie by Peter Dawyndt

Voor de niet-periodegebonden evaluatie van het opleidingsonderdeel programmeren moeten tien reeksen met opgelegde basis- en evaluatie-oefeningen afgewerkt en ingediend worden. De basisoefeningen hebben tot doel om de vaardigheden die worden aangebracht tijdens de hoorcolleges onmiddellijk in de praktijk te brengen en moeten wekelijks ingediend worden. Na de wekelijkse deadline worden voorbeeldoplossingen van de basisoefeningen online geplaatst, die de student kan gebruiken om bij te sturen waar nodig. De evaluatie-oefeningen zijn uitgebreidere oefeningen (niveau examen) en moeten op twee vooraf vastgelegde evaluatiemomenten voorgelegd en mondeling toegelicht worden aan de lesgever of één van de begeleiders. De evaluatie-oefeningen moeten telkens de dag voorafgaand aan de evaluatie ingediend worden. Door het stellen van bijkomende vragen tijdens de mondelinge evaluatie zal gepeild worden naar het probleemoplossend denkvermogen en de programmeervaardigheden van de student. Na de evaluaties worden ook voorbeeldoplossingen van de evaluatie-oefeningen online geplaatst.

De niet-periodegebonden evaluatie telt mee voor 20% (4/20) van de totale score voor het opleidingsonderdeel programmeren, en wordt op de volgende manier berekend. Voor elk van de twee evaluaties wordt een score toegekend, die telkens gewogen wordt met een factor tussen 0 en 1. Deze factor is de verhouding van het aantal verplichte basisoefeningen die correct ingediend werden tegen de wekelijkse deadlines plus het aantal verplichte evaluatie-oefeningen die correct ingediend werden tegen de evaluatiedeadline, gedeeld door het totaal aantal opgelegde basis- en evaluatie-oefeningen.

De correctheid van de ingediende oefeningen wordt onmiddellijk na indienen automatisch beoordeeld door de online leeromgeving Pythia. Op basis van de feedback die Pythia geeft, kan de student zijn of haar oplossing bijsturen en opnieuw indienen. Het aantal pogingen dat nodig is om een correcte oplossing in te dienen heeft geen invloed op de berekening van de wegingsfactor. Er wordt enkel nagegaan of er een correcte oplossing werd ingediend voorafgaand aan de deadlines. Na de deadlines kunnen studenten nog aanpassingen aanbrengen aan hun oplossingen en deze opnieuw indienen, zonder dat dit een invloed heeft op de berekening van de wegingsfactor.

Iemand die bijvoorbeeld een score van 8/10 heeft behaald voor een evaluatie, die alle 25 basisoefeningen correct heeft opgelost vóór de wekelijkse deadlines, en die alle 10 evaluatie-oefeningen correct heeft opgelost vóór de deadline van de evaluatie, behoudt dus de score van 8/10 (8 * (25 + 10) / (25 + 10) = 8) voor de evaluatie. Stel echter dat diezelfde student een score van 8/10 had behaald voor de evaluatie, maar slechts 18/25 basisoefeningen correct heeft opgelost vóór de wekelijkse deadlines, en slechts 7/10 evaluatie-oefeningen correct heeft opgelost vóór de deadline van de evaluatie. In dat geval zakt de finale score voor de evaluatie van de student naar 5.7/10 (8 * (18 + 7) / (25 + 10) = 5.7).

De niet-periodegebonden evaluatie kan niet hernomen worden tijdens de tweede examenperiode. Voor de tweede examenperiode wordt enerzijds een score berekend rekening houdend met de punten behaald voor de niet-periodegebonden evaluatie (dus punten dagelijks werk gequoteerd op 4 samen met examen gequoteerd op 16, zoals dat ook geldt voor de eerste examenperiode) en wordt anderzijds ook een score berekend zonder rekening te houden met de punten behaald voor de niet-periodegebonden evaluatie (examenresultaat rechtstreeks gequoteerd op 20). De eindscore voor de tweede examenperiode wordt bepaald als het maximum van de voorgaande twee berekeningen.

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.