PROG0015 - Smart switch

Write a program in Python with the following code:

x = int(input())
y = int(input())
x = x + y
y = x - y
x = x - y
print("The value of x is", str(x))
print("The value of y is", str(y))

When you run this code, you will have to give up two integers. First try - before you run the code - to predict what will happen.

Input

Two integers $x$ and $y$ ($0 \leq x, y \leq 200$), each on a separate line.

Output

Two lines, with on the first line the text "The value of x is " followed by the value of $x$, and on the second line the text "The value of y is " followed by the value of $y$. Before the output is written, the values ​​of $x$ and $y$ - as they were read from the input - must be switched.

Example

Input:

5
6

Output:

The value of x is 6
The value of y is 5

Schrijf een programma in Python met volgende code:

x = int(input())
y = int(input())
x = x + y
y = x - y
x = x - y
print("De waarde van x is", str(x))
print("De waarde van y is", str(y))

Wanneer je deze code uitvoert, zal je eerst twee gehele getallen moeten opgeven. Probeer — voor je de code uitvoert — te voorspellen wat er zal gebeuren.

Invoer

Twee gehele getallen $x$ en $y$ ($0 \leq x, y \leq 200$), elk op een afzonderlijke regel.

Uitvoer

Twee regels, met op de eerste regel de tekst "De waarde van x is " gevolgd door de waarde van $x$, en op de tweede regel de tekst "De waarde van y is " gevolgd door de waarde van $y$. Voordat de uitvoer wordt weggeschreven, moeten de waarden van $x$ en $y$ — zoals ze uit de invoer werden ingelezen — omgewisseld worden.

Voorbeeld

Invoer:

5
6

Uitvoer:

De waarde van x is 6
De waarde van y is 5

Added by:Peter Dawyndt
Date:2011-07-13
Time limit:10s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:PY_NBC
Resource:None

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.