PROG0052 - Gas bill

An imaginary gas company calculates the gas bills of their consumers by adding €0.2 per day to the real costs of the consumption, which consist of €0.03 per cubic metre. In addition, a tax of 8% is levied on the total amount.

Input

Three lines. The first line contains the number of consumption days ( a natural number). The second and the third line contain the meter reading in cubic metre (a decimal number), respectively measured at the beginning an the end of the billing period.

Output

The amount to be paid in euros.

Example

Input:

404
14.147
30.456

Output:

87.7924116

De gasrekening van een verbruiker bij een fictieve gasmaatschappij wordt berekend door een standaard bedrag van €0,2 per dag op te tellen bij de effectieve kost van het verbruik, gerekend aan €0,03 per kubieke meter. Bij het totale bedrag wordt dan nog eens 8% belasting opgeteld.

Invoer

Drie regels. Op de eerste regel staat het aantal verbruikersdagen (een natuurlijk getal). Op de tweede en de derde regel staat de meterstand in kubieke meter (een decimaal getal), respectievelijk gemeten aan het begin en het einde van de facturatieperiode.

Uitvoer

Het te betalen bedrag in euro.

Voorbeeld

Invoer:

404
14.147
30.456

Uitvoer:

87.7924116

Added by:Peter Dawyndt
Date:2011-07-26
Time limit:10s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:PY_NBC
Resource:None

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.