PROG0059 - Wallpaper

A rectangular room without any doors or windows has a width of $b$ meters, a length of $l$ meters and a height of $h$ meters. How many rolls of wallpaper having a width of $f$ meters and a length of $h$ meters are needed to completely cover the room, except for the floor and the ceiling?

Input

In the following order, the real-valued numbers $b$, $l$, $h$ and $f$, each on a separate line.

Output

The minimal number of wallpaper rolls needed to completely cover the room. Only complete rolls of wallpaper are for sale.

Example

Input:

3.14
2.72
2.34
1.11

Output:

11

Een rechthoekige kamer zonder ramen en deuren is $b$ meter breed, $l$ meter lang en $h$ meter hoog. Hoeveel rollen behangpapier van $f$ meter breed en $h$ meter lang heb je nodig om de volledige kamer te behangen? Mocht je eraan twijfelen: enkel de rechtopstaande muren moeten behangen worden, niet de vloer en het plafond.

Invoer

De decimale getallen $b$, $l$, $h$ en $f$, in die volgorde en elk op een afzonderlijke regel.

Uitvoer

Het aantal rollen behangpapier dat minimaal nodig is om de kamer te behangen. We moeten steeds volledige rollen aankopen.

Voorbeeld

Invoer:

3.14
2.72
2.34
1.11

Uitvoer:

11

Added by:Peter Dawyndt
Date:2011-07-27
Time limit:10s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:PY_NBC
Resource:None

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.