PROG0063 - Imperial system

The Imperial Standard System is the English system of measurement, with the yard, pound and gallon as standard units for respectively length, mass and volume. At present, the United States are almost the only ones using these customary units), whereas in the 20th century, they were also used in the United Kingdom and its colonies.

As a unit for measuring length the yard can be divided further into foot and inch with the following proportions:

12 inch = 1 foot,
3 foot = 1 yard.

For conversion from the imperial system to the metric system the following applies:

1 metre = 39.45 inch.

The assignment is to convert a measurement in metres to the corresponding distance in yards, feet and inches. The number of inches should be rounded of to the closest whole number. 1 metre is for example 1 yard, 0 foot and 3 inch.

Tip: Round off in Python using the built-in function round.

Input

One line with a measurement in metres (decimal number).

Output

Three lines: the same measurement expressed in yards, feet and inches, each on a separate line as a whole number without leading zeroes.

Example

Input:

104.401

Output:

114
1
3

Het imperiaal stelsel (Engels: Imperial Standard System) is een Engels systeem van maten en gewichten, met als standaard lengtemaat de yard, standaard massa het pond en als standaard inhoudsmaat de gallon. Tegenwoordig zijn het vrijwel alleen de Verenigde Staten die de eenheden van dit systeem (de customary units) gebruiken, terwijl deze tot ver in de 20e eeuw ook in het Verenigd Koninkrijk en zijn koloniën werden gebruikt.

Als lengtemaat wordt de yard nog verder onderverdeeld in foot en inch volgens de volgende verhoudingen:

12 inch = 1 foot,
3 foot = 1 yard.

Voor omzettingen van het imperiaal stelsel naar het metriek stelsel geldt dat:

1 meter = 39,45 inch.

Gevraagd wordt om een afmeting uitgedrukt in meter om te zetten naar de corresponderende afstand uitgedrukt in een geheel aantal yard, foot en inch. Hierbij wordt het aantal inch afgerond tot het dichtbijzijnde geheel getal. Zo komt 1 meter bijvoorbeeld overeen met 1 yard, 0 foot en 3 inch.

Tip: Afronden doe je in Python met behulp van de ingebouwde functie round.

Invoer

Eén regel met daarop een afmeting uitgedrukt in meter (decimaal getal).

Uitvoer

Drie regels: dezelfde afmeting maar dan uitgedrukt in yard, foot en inch, elk weergegeven op een afzonderlijke regel als een geheel getal zonder voorloopnullen.

Voorbeeld

Invoer:

104.401

Uitvoer:

114
1
3

Added by:Peter Dawyndt
Date:2011-07-27
Time limit:10s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:PY_NBC
Resource:None

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.