PROG0090 - Triangle inequality

A carpenter has three wooden beams of different lengths. He wonders whether he can make a triangular frame without sawing the beams.

This will only be possible if triangle inequality applies to every one of the beams. For three sides $x$, $y$ and $z$ of the triangle this inequality states that $x + y > z$. In other words, a straight line is always the shortest distance between two points.

driehoeksongelijkheid
Triangle inequality states that the shortest distance between 2 points is a straight line.

Input

The lengths of the wooden beams. These are real numbers that are each on a separate line. The numbers aren't necessarily ranked from smallest to largest.

Output

The statement "possible" or "impossible", depending on the possibility of forming a triangle with three beams.

Example

Input:

1.5
1.5
3.0

Output:

impossible

Example

Input:

4.0
6.0
5.0

Output:

possible

Een timmerman beschikt over drie houten balken van verschillende lengtes. Hij wil weten of hij hiermee een driehoekig frame in elkaar kan knutselen, zonder dat hij hierbij de balken moet verzagen.

Dit zal enkel kunnen als de driehoeksongelijkheid geldt voor elk van deze drie balken. Deze ongelijkheid zegt dat voor drie zijden $x$, $y$ en $z$ in een driehoek moet gelden dat $x + y > z$. Anders gezegd komt dit erop neer dat een rechte altijd de kortste afstand is tussen twee punten.

driehoeksongelijkheid
De driehoeksongelijkheid zegt eigenlijk niets anders dan dat de kortste weg tussen twee punten de rechte lijn is.

Invoer

De lengtes van de drie houten balken, gegeven als reële getallen die elk op een afzonderlijke regel staan. Merk op dat de lengtes niet noodzakelijk gerangschikt zijn van klein naar groot.

Uitvoer

De vermelding "mogelijk" of "onmogelijk" naargelang het al dan niet mogelijk is om met de drie balken een driehoek te vormen.

Voorbeeld

Invoer:

1.5
1.5
3.0

Uitvoer:

onmogelijk

Voorbeeld

Invoer:

4.0
6.0
5.0

Uitvoer:

mogelijk

Added by:Peter Dawyndt
Date:2011-08-03
Time limit:10s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:PY_NBC
Resource:None

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.