PROG0257 - Muay Thai

Muay Thai or thai boxing is an ancient combat sport that is practiced in Thailand and is very popular. Today, Muay Thai descends indirectly from the armed combat sport Krabi Krabong. When a Krabi Krabong fighter was no longer in possession of his arms, he was able to use his body parts as lethal weapons. This style is called Muay Boran. The competition oriented Muay Thai stems from the lethal Muay Boran (ancient boxing).

Muay Thai
Two Thai boys performing a typical ritual dance that proceeds a Muay Thai competition.

However, thai boxing - in which everything seems to be allowed at first sight - is confided to rules. Permitted is the use of fists, elbows, knees and legs. The technique of the use of fists is almost equal to boxing. The difference sits in the use of knees, elbows and legs. However, many of the old Muay Boran techniques are no longer allowed because they are simply too lethal.

Muay Thai uses weight classes to divide thai boxers. At competitions, two people from the same weight class fight each other. The highest class has no upper limit and is called super heavyweigth. Boxers can never enter a weight class of which the maximum weight is smaller than the boxer's weight. However, they can always enter a higher weight class. Professional boxing knows the following weight classes:

weight class up to (kg)
super heavyweight -
heavyweight 99,79
cruiserweight 86,18
light heavyweight 79,38
super middleweight 76,20
middleweight 72,57
super welterweight 69,85
welterweight 66,68
super lightweight 63,50
lightweight 61,23
super featherweight 58,97
featherweight 57,15
super bantamweight 55,34
bantamweight 53,52
super flyweight 52,16
flyweight 50,80
light flyweight 48,99

Input

One single line with the weight $g \in \mathbb{R}$ of a professional boxer (in kg).

Output

One single line with the text Weight class: followed by a space and the English name of the lowest weight class in which a boxer can participate.

Example

Input:

57.23

Output:

Weight class: super featherweight

Example

Input:

72.53

Output:

Weight class: middleweight

Muay Thai of thaiboksen is een oude vechtsport die al eeuwen in Thailand wordt beoefend en die daar nog steeds razend populair is. Het huidige Muay Thai is indirect afkomstig uit de gewapende vechtkunst Krabi Krabong. Wanneer een Krabi Krabong vechter zijn wapens niet meer had, kon hij zijn acht lichaamsdelen als dodelijke wapens gebruiken. Deze stijl wordt Muay Boran genoemd. Vanuit het dodelijke Muay Boran (oude boksen) is het huidige wedstrijdgerichte Muay Thai ontstaan.

Muay Thai
Twee Thaise jongens voeren de typische rituele dans uit die voorafgaat aan een Muay Thai wedstrijd.

Bij thaiboksen — waarin op het eerste gezicht alles lijkt te zijn toegestaan — is men echter toch wel gebonden aan regels. Toegestaan is het gebruik van vuisten, ellebogen, knieën en benen. De techniek van het gebruik van de vuisten is ongeveer gelijk aan die in het boksen. Het verschil zit hem in het gebruik van de knieën, ellebogen en benen. Veel van de oude Muay Boran technieken zijn echter niet langer toegestaan tijdens wedstrijden omdat deze gewoonweg te dodelijk zijn.

Muay Thai gebruikt gewichtsklassen om thaiboksers in te delen naar hun lichaamsgewicht. In wedstrijden en competities boksen twee mensen uit dezelfde gewichtsklasse tegen elkaar. De hoogste klasse kent geen bovengrens en wordt superzwaargewicht genoemd. Boksers kunnen nooit in een gewichtsklasse uitkomen waarvan het maximale gewicht lager is dan hun eigen gewicht, maar ze kunnen steeds in een hogere klasse dan hun eigen gewichtsklasse (de laagste klasse waarin ze wel nog zijn toegelaten) uitkomen. Het professioneel boksen kent de volgende gewichtsklassen, met tussen haakjes de Engelse benaming:

gewichtsklasse tot (kg)
superzwaargewicht (super heavyweight) -
zwaargewicht (heavyweight) 99,79
cruisergewicht (cruiserweight) 86,18
lichtzwaargewicht (light heavyweight) 79,38
supermiddelgewicht (super middleweight) 76,20
middelgewicht (middleweight) 72,57
superweltergewicht (super welterweight) 69,85
weltergewicht (welterweight) 66,68
superlichtgewicht (super lightweight) 63,50
lichtgewicht (lightweight) 61,23
supervedergewicht (super featherweight) 58,97
vedergewicht (featherweight) 57,15
superbantamgewicht (super bantamweight) 55,34
bantamgewicht (bantamweight) 53,52
supervlieggewicht (super flyweight) 52,16
vlieggewicht (flyweight) 50,80
lichtvlieggewicht (light flyweight) 48,99

Invoer

Eén enkele regel met het gewicht $g \in \mathbb{R}$ van een professionele bokser (in kg).

Uitvoer

Eén enkele regel met de tekst Gewichtsklasse: gevolgd door een spatie en de Nederlandse naam van de laagste gewichtsklasse waarin de bokser kan uitkomen.

Voorbeeld

Invoer:

57.23

Uitvoer:

Gewichtsklasse: supervedergewicht

Voorbeeld

Invoer:

72.53

Uitvoer:

Gewichtsklasse: middelgewicht

Added by:Peter Dawyndt
Date:2012-08-13
Time limit:10s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:PY_NBC
Resource:None

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.