PROG0271 - Spelling mitsake

Misspellings are easily made and come in different forms. Some misspellings can also change the meaning of a sentence thoroughly. For this task, we ask you for once not to write a program that detects and removes any misspellings, but introduces spelling errors in a sentence by removing the $n$th letter of the sentence.

Input

The first line of the input contains an integer $t$. This is followed by $t$ sentences, each on a separate line. Each phrase is preceded by a number $n \in \mathbb{N}_0$ and a space.

Output

Write each of the given sentences without the letter on the $n$-th position. Every sentence of the output is preceded by a serial number that starts from 1 followed by a space. If the sentence does not have a $n$th letter, then no characters should be removed from the sentence.

Example

Input:

5
1 star wars
4 munich
5 casino royale
7 the fast and the furious
52 a fish called wanda

Output:

1 tar wars
2 munch
3 casio royale
4 the fat and the furious
5 a fish called wanda

Spelfouten zijn snel gemaakt en komen voor in verschillende vormen. Sommige spelfouten kunnen bovendien de betekenis van een zin grondig wijzigen. Voor deze opgave vragen we je voor één keer om een programma te schrijven dat geen spelfouten opspoort en verwijdert, maar net spelfouten introduceert in een zin door de $n$-de letter van de zin te verwijderen.

Invoer

De eerste regel van de invoer bevat een natuurlijk getal $t$. Daarna volgen $t$ zinnen, elk op een afzonderlijke regel. Elke zin wordt voorafgegaan door een getal $n \in \mathbb{N}_0$ en een spatie.

Uitvoer

Schrijf elk van de gegeven zinnen uit zonder de letter op de $n$-de positie. Elke zin van de uitvoer wordt voorafgegaan met een volgnummer dat start vanaf 1, gevolgd door een spatie. Indien de zin geen $n$-de letter heeft, dan moeten geen letters verwijderd worden uit de zin.

Voorbeeld

Invoer:

5
1 star wars
4 munich
5 casino royale
7 the fast and the furious
52 a fish called wanda

Uitvoer:

1 tar wars
2 munch
3 casio royale
4 the fat and the furious
5 a fish called wanda

Added by:Peter Dawyndt
Date:2012-08-27
Time limit:10s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:PY_NBC
Resource:None

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.