PROG0333 - Narcissistic numbers

An integer $k$ which consists of $n$ digits and equals the sum of its numbers raised to the power $n$ is called a narcissistic number. Some examples: \[ \begin{aligned}[c] 153 &= 1^3 + 5^3 + 3^3 \\
1634 &= 1^4 + 6^4 + 3^4 + 4^4 \\
54748 &= 5^5 + 4^5 + 7^5 + 4^5 + 8^5 \\
548834 &= 5^6 + 4^6 + 8^6 + 8^6 + 3^6 + 4^6 \\
1741725 &= 1^7 + 7^7 + 4^7 + 1^7 + 7^7 + 2^7 + 5^7 \nonumber \end{aligned}\]

Input

The number $k \in \mathbb{N}$.

Output

If $k$ is a narcissistic number, the text narcissistic should appear, otherwise the text not narcissistic should appear.

Example

Input:

153

Output:

narcissistic

Een natuurlijk getal $k$ dat bestaat uit $n$ cijfers en dat gelijk is aan de som van de $n$-de machten van zijn cijfers wordt een narcistisch getal genoemd. Enkele voorbeelden: \[ \begin{aligned}[c] 153 &= 1^3 + 5^3 + 3^3 \\
1634 &= 1^4 + 6^4 + 3^4 + 4^4 \\
54748 &= 5^5 + 4^5 + 7^5 + 4^5 + 8^5  \\
548834 &= 5^6 + 4^6 + 8^6 + 8^6 + 3^6 + 4^6 \\
1741725 &= 1^7 + 7^7 + 4^7 + 1^7 + 7^7 + 2^7 + 5^7 \nonumber \end{aligned}\]

Invoer

Een getal $k \in \mathbb{N}$.

Uitvoer

Als $k$ een narcistisch getal is moet de tekst narcistisch uitgeschreven worden, anders moet de tekst niet narcistisch uitgeschreven worden.

Voorbeeld

Invoer:

153

Uitvoer:

narcistisch

Added by:Peter Dawyndt
Date:2013-02-16
Time limit:10s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:PY_NBC
Resource:None

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.