PROG0396 - Fizz buzz

Fizz buzz is a simple word game that is used to sharpen concentration and math proficiency. Adults also like to play fizz buzz as a drinking game. The losing player has to do a drinking-related assignment.

fizz buzz

The amount of possible players is infinite and all players sit or stand in a circle. The first participant starts by saying the number 1 and after that, all other players continue by saying the next following number. However, all numbers that can be divided by 3 are replaced by the word fizz and all numbers that can be divided by 5 are replaced with buzz. Numbers that can be divided both by 3 and 5 are pronounced fizz buzz. If a player hesitates or makes a mistake, he must leave the circle. A game of fizz buzz begins as follows:

1, 2, fizz, 4, buzz, fizz, 7, 8, fizz, buzz, 11, fizz, 13, 14, fizz buzz, 16, 17, fizz, 19, buzz, fizz, 22, 23, fizz, buzz, 26, fizz, 28, 29, fizz buzz, 31, 32, fizz, 34, buzz, fizz, …

Input

A number $n \in \mathbb{N}_0$.

Output

The pronunciation of the number in a game of fizz buzz.

Example

Input:

75

Output:

fizz buzz

Fizz buzz is een eenvoudig woordspelletje waarmee de concentratie en rekenvaardigheid van kinderen aangescherpt wordt. Ook volwassen spelen het vaak als drankspelletje, waarbij de speler die verliest een drank-gerelateerde opdracht moet uitvoeren.

fizz buzz

Het aantal spelers die kunnen deelnemen is onbeperkt en alle deelnemers gaan in een cirkel zitten of staan. De deelnemer die als eerste aan de beurt komt zegt het getal 1 en daarna zegt elke volgende deelnemer het volgende getal. Alle getallen die deelbaar zijn door drie worden echter vervangen door het woord fizz en alle getallen die deelbaar zijn door vijf worden vervangen door het woord buzz. Getallen die zowel deelbaar zijn door drie als door vijf worden uitgesproken als fizz buzz. Een speler die te lang aarzelt of een fout maakt, moet de cirkel verlaten. Een rondje fizz buzz begint bijvoorbeeld als volgt:

1, 2, fizz, 4, buzz, fizz, 7, 8, fizz, buzz, 11, fizz, 13, 14, fizz buzz, 16, 17, fizz, 19, buzz, fizz, 22, 23, fizz, buzz, 26, fizz, 28, 29, fizz buzz, 31, 32, fizz, 34, buzz, fizz, …

Invoer

Een getal $n \in \mathbb{N}_0$.

Uitvoer

Een tekst die aangeeft hoe het getal uit de invoer moet uitgesproken worden bij het spelletje fizz buzz.

Voorbeeld

Invoer:

75

Uitvoer:

fizz buzz

Added by:Peter Dawyndt
Date:2013-06-03
Time limit:10s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:PY_NBC
Resource:None

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.