Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCCAR - Đỗ xe tối ưu

Khi mua sắm trên khu Long Street, Michael thường đỗ xe của mình ở một vị trí nào đó và đi bộ vào cửa hàng. Bạn hãy giúp Michael chọn một chỗ đỗ xe để khoảng cách phải đi bộ khi mua hàng là nhỏ nhất.

Long Street có thể coi như là một đường thẳng mà tất cả những điểm mua hàng là các điểm có tọa độ nguyên. Bạn sẽ phải trả phí cho mỗi lần đỗ xe ở một điểm đỗ, điểm đỗ là một điểm có tọa độ nguyên. Michael không muốn trả tiền đỗ xe nhiều hơn 1 lần và vì anh ta rất khỏe nên có thể mang tất cả các túi xách, hàng hóa mua được giữa các cửa hàng cần đi mà không có vấn đề gì.

 

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên 1 ≤ t ≤ 100 là số lượng bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng, dòng đầu tiên ghi số cửa hàng n mà Michael muốn qua mua hàng, 1 ≤ n ≤ 20 và dòng thứ hai ghi n số nguyên là các điểm này trên phố Long Street, 0 ≤ xi ≤ 99.

 

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ test, in ra trên một dòng khoảng cách nhỏ nhất phải đi bộ với chỗ đỗ xe tối ưu.

 

 

INPUT

OUTPUT

 

2

4

24 13 89 37

6

7 30 41 14 39 42

152

70

 


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2011-10-20
Thời gian chạy:0.416s-0.833s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-02-02 08:32:20
bài toán quá ngu :'(
2018-02-02 07:40:25
hay
2018-01-30 08:25:22
diễn đạt kém quá
2017-02-09 19:47:20
để nên cho thêm hình để hiểu đề
2017-01-16 09:42:14
không hiểu đề =.=
2015-04-08 07:25:17 -_-
thieu in dau xuong dong
2015-03-26 12:49:59 Con Bò Huyền Thoại
không hiểu đề thì đọc nhé :))
http://kienthuc24h.com/bccar-spoj-ptit-do-xe-toi-uu/
2014-09-30 06:00:53 !!!
kg hiểu đề ! :((((
2014-09-01 13:42:40 Con Bò Huyền Thoại
đề giải thích loằn nhoằn quá, nhưng mà khi hiểu đề nói gì rồi thì tất cả ok :v
:)) ảo quá, thật ra thì đứng đâu nó cũng có bao nhiêu chi phí đó thôi :)))

Last edit: 2014-09-01 13:47:43
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.