Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCISLAND - Nước biển

Trái đất nóng lên kéo theo mực nước biển dâng. Hòn đảo nhỏ Gonnasinka thuê bạn để dự báo trước hiểm họa này. Cho trước 1 lưới tọa độ thể hiện cao độ của đảo, hãy giúp họ tính toán xem nước biển dâng cao bao nhiêu thì hòn đảo sẽ bị chia cắt.

Input

Input gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test bao gồm:

  • Dòng đầu ghi 2 số n, m là chiều dài và chiều rộng.
  • Sau đó là n dòng, mỗi dòng gồm m số, mỗi số cho biết độ cao của ô đó, giá trị 0 chỉ mực nước biển. Những ô giá trị 0 dọc theo đường viền và những ô số 0 liền kề những ô này chỉ mặt biển. Những ô có giá trị 0 còn lại (được bao bọc bởi các số > 0) là đất liền bên trong đảo nhưng có độ cao ngang mặt nước biển. Hòn đảo lúc đầu chưa bị chia cắt. Số n và m không lớn hơn 100 và độ cao không lớn hơn 1000.
  • Dòng cuối cùng của input chứa 2 số 0

Output

Với mỗi bộ test, in ra:

Case n: Island splits when ocean raises f feet. (Đảo bị chia khi nước biển dâng cao f feet)

Hoặc

Case n: Island never splits. (Đảo không bao giờ bị chia cắt)

Example

Input:

5 5

3 4 3 0 0

3 5 5 4 3

2 5 4 4 3

1 3 0 0 0

1 2 1 0 0

5 5

5 5 5 5 7

4 1 1 1 4

4 1 2 1 3

7 1 0 0 4

7 3 4 4 4

0 0 Output:

Case 1: Island never splits.

Case 2: Island splits when ocean rises 3 feet.

ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2011-10-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2022-05-09 08:50:35
tao là https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ sợ tao chưa
2022-05-09 08:47:19
2 đấm rời đầu 2 thằng phía dưới
2022-05-09 08:46:51
1 đấm chết cụ thằng mới comment phía dưới
2022-05-09 08:46:02
1 đấm ac
2019-08-22 18:14:07
rises là nội động từ
raises là ngoại động từ -> raise + O. :V
https://leerit.com/hoi-dap-tieng-anh/phan-biet-rise-va-raise/
2019-07-10 16:21:25
rises hay raises vậy :((
2018-09-13 16:52:30
bài này hình như làm theo cách loang trong các blog cũng thấy khá ổn rồi nhưng em thấy cái những cái map có thể split được luông có quy luật là viền ngoài cao hơn phần trong, có bro nào khai thác được quy luật của em tìm ra để làm thuật toán k

Last edit: 2018-09-13 16:53:43
2018-04-18 04:47:29
1 đấm hoài ngại quá
2017-08-19 11:51:37 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/bcisland-ptit-spoj-nuoc-bien/
2017-08-14 19:58:32
BCISLAND: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/bcisland-nuoc-bien.html

Last edit: 2017-12-14 03:00:02
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.