Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P141PROJ - ROUND 1J - Test IQ

Test IQ là một vòng khá quen thuộc trong khi tuyển dụng. Công ty X muốn test qua khả năng tư duy của bạn, nên đã đưa ra một bài tập IQ nhỏ như sau:

Bạn nhận được một tấm bìa 4x4, mỗi ô của tấm bìa được sơn màu trắng hoặc đen. Nhà tuyển dụng muốn bạn sơn lại nhiều nhất 1 ô, sao cho tồn tại một hình vuông 2x2 mà màu của chúng là đồng nhất.

Input

Gồm 4 dòng, mỗi dòng gồm 4 kí tự. Kí tự '.' thể hiện rằng ô đó được sơn màu trắng, kí tự '#' thể hiện rằng ô đó được sơn màu đen.

Output

In ra "YES" nếu có thể thực hiện được yêu cầu, in ra "NO" trong trường hợp ngược lại.

Example

Test 1:

Input:

####
.#..
####
....

####

.#..

####

....

 

Output:

YES

 

Test 2:

Input:

####

....

####

....

Output:

NO


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-01-04
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-MONKEY JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-02-07 18:39:20
Chú Mèo Chui Xoong: meow
2018-07-26 15:43:24
Test khá lỏng, bỏ quên trường hợp tương đương test 24 ở bài gốc bên Codeforces.
2015-05-01 09:27:27 Con Bò Huyền Thoại
google search:
P141PROJ spoj PTIT kienthuc24h.com

Last edit: 2015-05-01 09:28:12
2015-04-10 04:02:03 UnKnown
à mình đọc đề lại thì đề kếu sơn nhiều nhất , nghĩa là không sơn cũng được !

Last edit: 2015-04-10 04:06:53
2015-04-08 18:44:15 MISTAKE - HoangVu~
nếu có sẵn ô 2x2 cùng màu thì sao ??
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.