Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P142PROC - ROUND 2C - Tập chơi cờ vua

Tèo đang học cách chơi cờ với một bàn cờ kích thước 8x8. Cậu ấy đang học cách đi của quân xe, tượng và vua.
+ Quân tượng đi theo đường chéo, tùy ý số lượng ô.
+ Quân xe thì đi theo chiều dọc hoặc ngang, cũng tùy ý số lượng ô.
+ Quân vua thì đ itheo được 8 hướng nhưng mỗi lần chỉ đi được 1 ô.
Và tất cả quân này khi gặp vật cản hay cạnh bàn cờ thì đều không đi được tiếp.
Tèo đang thắc mắc, với mỗi quân cờ tượng, xe, vua thì sẽ mất ít nhất bao nhiều bước để di chuyển giữa 2 ô cho trước.

Input

Gồm một dòng duy nhất gồm 4 số nguyên là tọa độ của 2 ô cờ r1,c1, r2, c2 (1<=r1,c1,r2,c2<=8).

Output

Gồm 3 số nguyên lần lượt là số bước đi ít nhất của quân xe, tượng, vua. Trường hợp nào không đi được thì in ra số 0.

Example

Test 1:

Input:

4 3 1 6

Output:

2 1 3

 

Test 2:

Input:

5 5 5 6

Output:

1 0 1


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2014-02-08
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-21 08:17:45 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/p142proc-spoj-ptit-tap-choi-co-vua/
2017-07-26 17:57:49
P142PROC: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p142proc-round-2c-tap-choi-co-vua.html

Last edit: 2017-12-12 11:28:27
2015-05-01 09:51:30 Con Bò Huyền Thoại
tìm trên google
P142PROC spoj PTIT kienthuc24h.com
2014-02-23 19:22:31 Vani
Có hướng dẫn đây, mọi người có thể tham khảo: http://thuattoan.info/?p=287
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.