Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P142PROH - ROUND 2H - Đàn kiến

Ngày Valentine, Tí mua socola đem đi tỏ tỉnh với người yêu, nhưng đáng tiếc đã bị bạn nữ kia từ chối. Đành rằng đã mua thì phải ăn, Tí mang về nhà ăn một mình. Để thử hương vị lạ, Tí ăn cùng với cả dâu tây, Tí để vài miếng dâu tây lên thanh socola rồi sẵn thế mà chén. Đang chuẩn bị thưởng thức thì Tí nhận được điện thoại từ Tèo, Tèo rủ Tí sang uống rượu giải sầu vì lí do thất tình tương tự. Tí chạy sang luôn, quên mất thanh socola còn đang dang dở trên bàn.

Đàn kiến nhà Tí tha hồ được bữa. Chúng càn quét theo từng hàng hoặc từng cột một. Nhưng không hiểu sao bọn chúng bị dị ứng với mùi của dâu tây, chúng sẽ không “tấn công” những hàng hoặc cột nào có miếng dâu tây, còn đâu là chúng chén sạch!

Các bạn hãy tính toán xem số lượng miếng số socola lũ kiến sẽ ăn được là bao nhiêu?

Input

Dòng đầu tiên gồm 2 số r và c (2 <= r, c <= 10) là số hàng và số cột của thanh socola.

r dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm c kí tự, kí tự ‘.’ biểu diễn 1 miếng socola bình thường, kí tự ‘S’ biểu diễn miếng socola có miếng dâu tây.

Output

In ra số lượng miếng socola nhiều nhất mà đàn kiến có thể ăn được.

Example

Input:
3 4
S...
....
..S. Output: 8

Hình vẽ giải thích test:
 

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2014-02-08
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-07-15 19:07:22
P142PROH: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p142proh-round-2h-dan-kien.html

Last edit: 2017-12-09 01:13:12
2016-04-02 17:37:40
nhin hinh ma muon code ngay lap tuc =))
2016-01-11 16:44:29
Hình sinh động vãi XD
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.