Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P145PROF - ROUND 5F - Quán cà phê

Gia đình Tí mới mở một quán cà phê. Qua thăm dò, Tí đã biết trước ngày khai trường sẽ có n người tới quán trong ngày hôm đó và biết chính xác thời gian người thứ i sẽ tớ vào lúc h[i] giờ, m[i] phút.

Quán cà phê mất không quá 1 phút để phục vụ một khách hàng. Nhưng nếu một vị khách tới mà không nhận được sự phục vụ ngay thì sẽ lập tức bỏ đi.

Ngày khai trương nên gia đình Ti muốn phục vụ được tất cả n người khách. Quán cà phê cần đảm bảo rằng trong mỗi thời điểm số nhân viên phục vụ không ít hơn số lượng khách.

Các bạn hãy giúp Tí biết số nhân viên ít nhất cần có mà vẫn có thể đảm bảo phục vụ trong ngày khai trương.

Input

Dòng đầu tiên ghi số nguyên n ( 1 <=n <= 10^5).

n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm cặp số nguyên h[i], m[i] tương ứng là giờ và phút mà người thứ i tới quán (0 <=h[i]<=23, 0 <= m[i] <= 59).

Output

In ra số nhân viên ít nhất mà vẫn đảm bảo phục vụ được tất cả n người.

Example

Test 1:

Input:

4
8 0
8 10
8 10
8 45

Output:

2

 

Input:

3
0 12
10 11
22 22

Output:

1


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2014-03-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-06-04 15:49:30
.
2015-07-27 06:17:09 Banana
aloo aloo
2015-07-16 15:18:12 Fake
.

Last edit: 2016-07-21 17:18:21
2015-05-03 17:32:29 Con Bò Huyền Thoại
tìm trên google
P145PROF spoj PTIT kienthuc24h.com
2014-09-27 14:22:38 Con Bò Huyền Thoại
ax, thì ra đây là đề thi chọn đội tuyển Olympic năm rồi của em >.< V~!
2014-07-18 04:06:39 Trần Hà Ngọc Thiện
đề phải ghi là mất ko tới 1 phút để phục vụ 1 khách hàng mới phải =="
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.