Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P161PROF - ROUND 1F - Anh em cây khế

Chắc nhiều bạn đã xem bộ phim anime hài kinh điển Danshi Koukousei no Nichijou, bộ phim kể về những sinh hoạt đời thường của 3 thanh niên tuổi mới lớn, chơi rất thân với nhau là Tadakuni, Hidenori và Yoshitake.

Một hôm Yoshitake, đang đọc sách ở bờ sông thì bắt gặp một cô gái. Cậu đem lòng mến mộ và quyết định gửi thư làm quen. Nhưng thật đắng cho thanh niên này, khi lại bị Tadakuni và Yoshitake phát hiện ra :v hai thanh niên sửu nhi này quyết định sửa đổi lại nội dung bức thư.

Với mỗi từ 2 thanh niên này chọn ra 1 xâu con của từ (xâu còn là xâu kí tự gồm các kí tự liên tiếp trong từ đó) và lần lượt thức hiện 1 trong 3 thao tác sau:

- Thêm 1 kí tự mới vào cuối xâu

- Xóa kí tự cuối cùng của xâu

- Đổi 1 kí tự bất kì

Tadakuni tự hỏi là mình sẽ thực hiện ít nhất bao nhiêu thao tác để chuyển từ này sang từ kia :/

Input

Gồm 2 xâu s và t gồm các kí tự viết thường ghi trên 2 dòng. Có độ dài không quá 2000 ký tự.

Output

Một số nguyên k là số thao tắc ít nhất cần thức hiện.

Example

Test 1:

Input:

anh

an

 

Output:

0

 

Test 2:

Input:

iloveyou

ihateyou

 

Output:

3


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2016-02-18
Thời gian chạy:1s-2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2016-02-25 14:58:38 Phạm Thanh Hùng
@Thầy TICHPX: test 1 là cắt ngay substring an từ xâu thứ nhất nên không cần thêm thao tác nào ạ.
2016-02-25 10:17:23 TICHPX
Ai giải thích giùm tại sao test 1 lại ra kết quả 0 nhỉ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.