Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P162PROD - ROUND 2D - Bữa tiệc sinh nhật

Để chuẩn bị cho tiệc cưới của con gái thứ 35 của mình - tiểu thư Charlotte Pudding và con trai thứ 3 của gia tộc Vinsmock – Hắc cước Sanji, Charlotte Linlin hay còn được biết đến với cái tên Big Mom (1 trong 4 tứ hoàng) đã cho chuẩn bị một chiếc bánh cưới rất đặc biệt.

Chiếc bánh có kích thước rất lớn, và có hình lục giác, với mỗi góc của chiếc bánh đúng bằng 120 độ. Để chiêu đãi khách, Big Mom đã cho cắt chiếc bánh ra, các lát cắt phải song song với cạnh của chiếc bánh và cách nhau đúng 1 decimet. Vì thế ta được N chiếc bánh con mỗi chiếc bánh là 1 hình tam giác đều có cạnh đúng bằng 1 decimet.

Vậy có tất cả bao nhiêu chiếc bánh :/

Input

Dữ liệu vào trên đúng 1 dòng gồm 6 số a1, a2, a3, a4, a5, a6 cách nhau bởi dấu cách (1 <= ai <= 1000) là độ dài các cạnh của chiếc bánh hình lục giác (theo đơn vị decimet) theo đúng thứ tự chiều kim đồng hồ. Dữ liệu vào đảm bảo rằng chiếc bánh là hình lục giác có các góc bằng 120 độ.

Output

In ra một số nguyên N duy nhất là số bánh hình tam giác đều có kích thước 3 cạnh đúng bằng 1.

Example

Test 1:

Input:

1 1 1 1 1 1

 

Output:

6

 

Test 2:

Input:

2 1 2 1 2 1

 

Output:

13

 

Giải thích:

Test 1:

 

Test 2:


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-02-20
Thời gian chạy:1s-2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.