Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT121K - Đường đi lớn nhất

Sau những tiết học ban đầu hứng thú với môn Điện tử số về hệ cơ số, MĐ dần thấy nản khi phải đối mặt với các loại mạch và cổng @@. Đầu óc cứ nghĩ đến mấy cái hệ cơ số, MĐ lại nghĩ ra một bài toán khác để thử tài các bạn SV PTIT :D. Bài toán như sau:

Cho một bảng vuông (n x n) ô (2<=n<=100) các ô ghi các số là 0 hoặc 1. Bạn hãy tìm đường đi từ góc trái trên xuống góc phải dưới theo nguyên tắc chỉ được dịch chuyển sang phải và xuống dưới sao cho các số trên đường đi tạo thành một số nhị phân có giá trị lớn nhất.

Input

-         Dòng đầu tiên ghi giá trị n

-         n dòng tiếp theo, trên mỗi dòng ghi n số 0 hoặc 1 các số này cách nhau ít nhất một khoảng trắng.

Output

-          Một số duy nhất là giá trị trong hệ cơ số 16 của số nhị phân được tạo thành ở trên.

Example

Input:

5

1 0 1 1 0

0 0 1 0 1

0 0 1 0 1

1 0 0 1 1

1 1 0 1 0 Output:
176

ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-02-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:

hide comments
2018-04-16 09:07:59
PTIT121K: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2018/04/ptit121k-duong-di-lon-nhat.html
2017-08-21 08:59:09 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/ptit121k-spoj-ptit-duong-di-lon-nhat/
2015-05-07 12:55:03 cún
A->F :D
2014-10-30 06:44:55 Nguy?n Hoàng Phú
Bài này đúng là có sai thì chỉ có sai ở chổ chuyển sang hệ 16
2014-08-07 12:21:48 Con Bò Huyền Thoại
bài này chủ yếu là sai ở chuyển sang hệ cơ số 16 :D
2012-10-16 14:25:22 LOVE
Dau em thay anh duong cung lam duoc chac bai qua kho anh ay chua nghi ra thoi
2012-10-16 14:24:37 LOVE
Em cung lam duoc cac anh oi
2012-10-15 13:22:52 Vương Sỹ Huấn DH BK TP HCM
Duong tran van cung sieu sao nhung sao khong lam duoc nhung bai kho hon
2012-10-15 12:50:54 Vương Sỹ Huấn DH BK TP HCM
Cuoi cung cung AC
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.