Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT126F - Di chuyển trái phải

Một robot chỉ có thể di chuyển sang phải hoặc sang trái. Dãy di chuyển của nó được kí hiệu là một chuỗi, nhưng do sơ suất của người ghi chép, nên một số bước đi không ghi lại được. Nhiệm vụ của bạn là xác định xem robot có thể đi cách xa nhất vị trí ban đầu là ban nhiêu?

Input

Một dòng duy nhất chứa chuỗi di chuyển, mỗi kí tự có thể là:

-       ‘L’ nếu di chuyển sang trái

-       ‘R’ nếu di chuyển sang phải

-       ‘ ?’ nếu không xác định.

Output

Khoảng cách xa nhất đến vị trí ban đầu.

Example

Input:

LLLRLRRR

Output: 3
Input:

R???L

Output: 4

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-03-22
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-07-15 19:06:07
PTIT126F: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/ptit126f-di-chuyen-trai-phai.html

Last edit: 2017-12-09 01:34:46
2017-06-19 20:23:39 Tran Van Thang
bài này có trường hợp nào đặc biệt ko nhỉ. Mình test hầu hết các test đặc biệt rồi mà vẫn làm sai :D
2016-08-10 11:19:13
Basic Dp
2016-03-23 16:08:15
test sai @@
2015-07-31 13:25:34
:))))
2015-07-04 06:57:43 ๖ۣۜT๖ۣۜMinh
cho mình hỏi: output test bao nhiêu ms là đúng ?
2014-05-15 09:26:53 Trần Hà Ngọc Thiện
liệu đây có phải cú lừa của bộ test :v
2014-03-27 15:25:57 Cao Thị Trang
de contest 2014 lay o day. :)
2014-02-26 17:32:14 Hat Dau Nho
:v :v :v
2014-01-04 11:30:12 3IDIOTS.Nam
sai bộ tét kìa
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.