Danh sách các bài problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1    Life, the Universe, and Everything TEST 0 0.00
21184    Quả trám MTRAMDEN 210 86.25
21185    Robot OLP 13 MROBOT 113 90.55
21186    Bản đồ gen MGENEMAP 98 92.85
21192    Trồng rau MBORECOL 128 90.99
21206    NÉM ĐÁ MNEMDA 49 90.76
21207    TAM SAO THẤT BỔN MTAMSAO 54 92.48
21328    CƠ SỐ MCOSO 8 10.07
21330    TAM GIÁC MÀU MTGMAU 18 22.34
21331    CÁC SỐ KHÔNG Ở CUỐI MSOKCUOI 46 32.80
21338    HÌNH LẬP PHƯƠNG MHLP 20 41.18
21340    TRỒNG CÂY MDIEMTG 35 52.48
21344    ĐỘT KÍCH MDOTKICH 4 60.00
21443    ĐẾN TRƯỜNG MSCHOOL 90 83.66
21444    HÁI NẤM MNAM 75 89.41
21445     GENOME MGENOME 69 97.74
28652    Number game DANANGJ 3 5.00
29446    Sky tax BANGKOK2016J 6 18.64
30466    Binary Strings BANGKOK2016G 6 28.95
32628    aaaaaa P17PRO01 14 9.01
32629    bbbbbbbb P17PRO02 16 22.55
32630    cccccccc P17PRO03 11 15.49
32631    dddddddd P17PRO04 119 93.71
32632    eeeeeeeee P17PRO05 17 13.55
32633    FFF P17PRO06 2 2.63
32634    gggggg P17PRO07 109 82.50
32635    hhhhhhhhhh P17PRO08 120 96.40
32636    Truy vấn max trên cây P17PRO09 80 98.13
33601    Oẳn Tù Tì OLPR41 112 93.71
33602    Truy Vấn Trên Cây OLPR42 96 97.44
33603    Sắp Xếp Công Việc OLPR43 123 95.76
36416    LCM & GCD 1 CPPLCM01 652 27.62
36417    LCM & GCD 2 CPPLCM02 559 30.61
36418    LCM & GCD 3 CPPLCM03 361 24.50
36419    LCM & GCD 4 CPPLCM04 381 45.33
36420    LCM & GCD 5 CPPLCM05 466 45.28
36421    LCM & GCD 6 CPPLCM06 258 30.94
36422    LCM & GCD 7 CPPLCM07 422 23.46
36449    PRIME 1 CCPPRI01 569 23.39
36450    PRIME 2 CPPPRI02 544 31.40
36451    PRIME 3 CPPPRI03 578 61.06
36452    PRIME 4 CPPPRI04 570 51.20
36453    PRIME 5 CPPPRI05 535 64.92
36454    PRIME 6 CPPPRI06 488 38.99
36455    PRIME 7 CPPPRI07 456 30.00
36456    PRIME 8 CPPPRI08 388 62.29
36457    PRIME 9 CPPPRI09 510 66.09
36458    PRIME 10 CPPPRI10 388 32.18
36459    PRIME 11 CPPPRI11 317 14.50
36460    PRIME 12 CPPPRI12 474 51.86
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.