Danh sách các bài problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
21184    Quả trám MTRAMDEN 123 85.34
21185    Robot OLP 13 MROBOT 68 90.73
21186    Bản đồ gen MGENEMAP 69 91.35
21192    Trồng rau MBORECOL 89 92.21
21206    NÉM ĐÁ MNEMDA 31 92.90
21207    TAM SAO THẤT BỔN MTAMSAO 35 94.23
21328    CƠ SỐ MCOSO 6 10.26
21330    TAM GIÁC MÀU MTGMAU 12 25.00
21331    CÁC SỐ KHÔNG Ở CUỐI MSOKCUOI 40 42.02
21338    HÌNH LẬP PHƯƠNG MHLP 20 41.58
21340    TRỒNG CÂY MDIEMTG 32 52.63
21344    ĐỘT KÍCH MDOTKICH 4 60.00
21443    ĐẾN TRƯỜNG MSCHOOL 45 76.35
21444    HÁI NẤM MNAM 37 91.76
21445     GENOME MGENOME 43 97.66
28652    Number game DANANGJ 3 7.69
29446    Sky tax BANGKOK2016J 5 26.32
30466    Binary Strings BANGKOK2016G 4 16.67
32628    aaaaaa P17PRO01 8 26.47
32629    bbbbbbbb P17PRO02 8 41.67
32630    cccccccc P17PRO03 11 52.38
32631    dddddddd P17PRO04 6 94.12
32632    eeeeeeeee P17PRO05 6 19.51
32633    Số cặp P17PRO06 2 33.33
32634    gggggg P17PRO07 5 30.00
32635    hhhhhhhhhh P17PRO08 0 0.00
32636    Truy vấn max trên cây P17PRO09 5 90.91
33601    Oẳn Tù Tì OLPR41 7 92.86
33602    Truy Vấn Trên Cây OLPR42 6 100.00
33603    Sắp Xếp Công Việc OLPR43 3 85.71
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.