Danh sách các bài problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
21184    Quả trám MTRAMDEN 141 84.91
21185    Robot OLP 13 MROBOT 82 88.89
21186    Bản đồ gen MGENEMAP 74 92.16
21192    Trồng rau MBORECOL 99 92.46
21206    NÉM ĐÁ MNEMDA 34 92.96
21207    TAM SAO THẤT BỔN MTAMSAO 38 94.61
21328    CƠ SỐ MCOSO 6 10.26
21330    TAM GIÁC MÀU MTGMAU 12 24.59
21331    CÁC SỐ KHÔNG Ở CUỐI MSOKCUOI 40 42.02
21338    HÌNH LẬP PHƯƠNG MHLP 20 41.58
21340    TRỒNG CÂY MDIEMTG 32 52.63
21344    ĐỘT KÍCH MDOTKICH 4 60.00
21443    ĐẾN TRƯỜNG MSCHOOL 58 80.45
21444    HÁI NẤM MNAM 46 91.71
21445     GENOME MGENOME 43 97.67
28652    Number game DANANGJ 3 5.08
29446    Sky tax BANGKOK2016J 6 28.21
30466    Binary Strings BANGKOK2016G 4 16.67
32628    aaaaaa P17PRO01 14 28.17
32629    bbbbbbbb P17PRO02 16 41.07
32630    cccccccc P17PRO03 11 47.83
32631    dddddddd P17PRO04 12 96.43
32632    eeeeeeeee P17PRO05 12 23.73
32633    FFF P17PRO06 2 33.33
32634    gggggg P17PRO07 7 44.83
32635    hhhhhhhhhh P17PRO08 1 100.00
32636    Truy vấn max trên cây P17PRO09 6 91.67
33601    Oẳn Tù Tì OLPR41 8 93.33
33602    Truy Vấn Trên Cây OLPR42 6 100.00
33603    Sắp Xếp Công Việc OLPR43 5 88.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.