Danh sách các bài problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1    Life, the Universe, and Everything TEST 0 0.00
21184    Quả trám MTRAMDEN 169 86.25
21185    Robot OLP 13 MROBOT 94 89.38
21186    Bản đồ gen MGENEMAP 82 92.57
21192    Trồng rau MBORECOL 116 90.94
21206    NÉM ĐÁ MNEMDA 44 90.46
21207    TAM SAO THẤT BỔN MTAMSAO 47 92.93
21328    CƠ SỐ MCOSO 6 9.16
21330    TAM GIÁC MÀU MTGMAU 12 24.19
21331    CÁC SỐ KHÔNG Ở CUỐI MSOKCUOI 44 38.00
21338    HÌNH LẬP PHƯƠNG MHLP 20 41.18
21340    TRỒNG CÂY MDIEMTG 35 53.00
21344    ĐỘT KÍCH MDOTKICH 4 60.00
21443    ĐẾN TRƯỜNG MSCHOOL 73 82.58
21444    HÁI NẤM MNAM 59 90.00
21445     GENOME MGENOME 57 97.82
28652    Number game DANANGJ 3 5.00
29446    Sky tax BANGKOK2016J 6 26.83
30466    Binary Strings BANGKOK2016G 5 27.78
32628    aaaaaa P17PRO01 14 15.75
32629    bbbbbbbb P17PRO02 16 31.94
32630    cccccccc P17PRO03 11 29.73
32631    dddddddd P17PRO04 49 91.95
32632    eeeeeeeee P17PRO05 17 19.09
32633    FFF P17PRO06 2 4.17
32634    gggggg P17PRO07 40 71.79
32635    hhhhhhhhhh P17PRO08 47 96.36
32636    Truy vấn max trên cây P17PRO09 23 97.56
33601    Oẳn Tù Tì OLPR41 34 83.02
33602    Truy Vấn Trên Cây OLPR42 36 97.96
33603    Sắp Xếp Công Việc OLPR43 45 93.06
36416    LCM & GCD 1 CPPLCM01 413 24.55
36417    LCM & GCD 2 CPPLCM02 327 27.55
36418    LCM & GCD 3 CPPLCM03 220 24.89
36419    LCM & GCD 4 CPPLCM04 256 41.96
36420    LCM & GCD 5 CPPLCM05 342 43.92
36421    LCM & GCD 6 CPPLCM06 184 29.84
36422    LCM & GCD 7 CPPLCM07 287 22.30
36449    PRIME 1 CCPPRI01 333 21.20
36450    PRIME 2 CPPPRI02 310 29.38
36451    PRIME 3 CPPPRI03 354 60.34
36452    PRIME 4 CPPPRI04 373 49.77
36453    PRIME 5 CPPPRI05 328 61.36
36454    PRIME 6 CPPPRI06 291 38.40
36455    PRIME 7 CPPPRI07 278 29.66
36456    PRIME 8 CPPPRI08 239 63.43
36457    PRIME 9 CPPPRI09 328 64.50
36458    PRIME 10 CPPPRI10 233 30.31
36459    PRIME 11 CPPPRI11 171 11.55
36460    PRIME 12 CPPPRI12 295 53.93
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.