Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

G_C_DIVI - Greatest common divisor

Dla danych liczb a i b wypisz ich największy wspólny dzielnik.

Input

W pierwszej linii znajduje się liczba testów t (t<10001).

Każda z kolejnych t linii znajdują się dwie liczby: a i b.

Output

Dla każdego testu wypisz NWD(a,b).

Przykład

Wejście:
3
5 5
7 5
128 164
Wyjście:
5
1
4


Added by:Piotr Kąkol
Date:2010-01-12
Time limit:6.466s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: NODEJS OBJC SCM qobi VB.NET

hide comments
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.