Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

ISFIB - Fibonacci check

Twoim zadaniem jest sprawdzić czy dana liczba x jest liczbą Fibonacciego.

Wejście

Wejście składa się z nieznanej liczby testów. Każdy z nich zawiera jedną liczbę x (0<x<1012).

Wyjście

Dla każdego testu wypisz YES jeśli x jest liczbą Fibonacciego lub NO w przeciwnym wypadku.

Przykład

Wejście:
1
2
3
4
5
Wyjście:
YES
YES
YES
NO
YES


Added by:Piotr Kąkol
Date:2010-10-10
Time limit:1.197s-4.947s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: SCM qobi

hide comments
2014-05-19 09:58:08 Mitch Schwartz
The last line isn't terminated with a newline for at least one input file?

Edit: Thanks for updating the input :)

Last edit: 2014-09-14 03:03:28
2013-08-29 19:18:57 Mitch Schwartz
@ওয়াসী (Wasi): Congrats :)
2013-08-27 06:23:03 ওয়াসী (Wasi)
Congrats! @Mitch I knew you're going to come up with a better AWK solution but 45B is pretty insane ;)
Edit: reached 45B! :D

Last edit: 2013-08-29 17:11:10
2013-08-10 01:55:06 Piotr KÄ…kol
@orange - You should read like this:
while(scanf(...) > 0)
2013-07-07 16:28:09 orange
I don't know why it's TLE.is EOF present there na??

Last edit: 2013-07-07 16:28:41
2010-12-17 22:05:22 Piotr KÄ…kol
Yes.
2010-12-17 14:04:56 Batzorig
at this task will i use "EOF" ?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.