Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

MAXMINBF - Bigger, smaller or equal

Mając dwie liczby naturalne a i b, Twoim zadaniem jest sprawdzenie czy a jest większe od b, mniejsze od b lub czy są one równe. Haczyk tkwi w tym, że jedynym dostępnym językiem, w którym można rozwiązać to zadanie, jest Brainfuck.

Wejście

Dwie liczby całkowite a i b (0 ≤ a, b ≤ 9). Są one rozdzielone spacją, a po nich następuje znak nowej linii.

Wyjście

Dokładnie jedna liczba:

  • 0 - w przypadku, gdy a = b
  • 1 - w przypadku, gdy a > b
  • 2 - w przypadku, gdy a < b

Przykład

Wejście:
2 3 Wyjście: 2


Added by:Piotr Kąkol
Date:2014-09-13
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:BF
Resource:Problem MAXMINBR by Marcin Sasinowski

hide comments
2020-08-28 17:26:50 Rafail Loizou
Oh just solved this... never realized that it doesn't affect the ranking
2014-09-17 02:03:32 Piotr KÄ…kol
Yeah. It's high time. :-)
2014-09-14 02:49:46 Mitch Schwartz
Glad to see that brainfuck has its own section now! :D
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.