SIGSEGV - Return SIGSEGV

Napisz program, który zwróci błąd SIGSEGV. Wszystkie inne statusy będą zamienione na WA (Wrong Answer - Błędna odpowiedź).

Brak wejścia

Brak wyjścia

Brak przykładu

Punktacja

Wynikiem jest długość Twojego programu.


Added by:Piotr Kąkol
Date:2010-10-24
Time limit:0.200s
Source limit:10000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: SCM qobi
Resource:Another task from SHORTEN

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.