Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SMWP_101 - Wieżowce

Jasio jako podróżnik lubi zwiedzać nowe miasta. Tym razem zawędrował aż do Bajtogrodu. Bardzo się zdziwił widząc tą miejscowość gdyż całe miasto zostało zbudowane z wieżowców. Postanowił że wdrapie się na najwyższy z nich aby mieć lepsze widoki. Zdobył plan miasta lecz nie wiedział jak się nim posłużyć, dlatego poprosił Ciebie o pomoc.Widząc plan miasta wysnułeś następujące wnioski:
-Plan miasta podany jest na układzie kartezjańskim
-Miasto ma kształt koła o współrzędnych xc, yc, i promieniu r. Gdzie xc, yc to centrum miasta,
-Lista punktów określa w którym miejscu stoją budynki
natomiast wysokość budynku możemy rozpoznać poprzez policzenie powtórzeń danego punktu na liście.
1 powtórzenie = 1 piętro.
Np.: Jeśli na liście znajdziemy takie punkty (1, 2); (1, 2); (1, 2)
Oznacza to, że w punkcie P=(1,2) stoi wieżowiec który ma 3 piętra.

Teraz nie pozostaje ci nic innego jak napisać program który znajdzie najwyższy wieżowiec w mieście.


Wejście
W pierwszym wierszu 3 liczby całkowite xc, yc, r. |xc, yc| <10^9; r<=100
Następnie jedna liczba t określająca ilość punktów na liście. t<=500000
Następnie t wierszy w których podane są współrzędne x, y wieżowców.  |x, y|<10^9
Gwarantuje się że przynajmniej jeden wieżowiec znajduje się w mieście.


Wyjście
Podaj współrzędne i liczbę pięter wieżowca który posiada ich najwięcej .
Jeśli wieżowców będzie więcej niż jeden podaj współrzędne znajdującego się najbliżej centrum


IN
0 0 2
10
0 1
0 1
0 1
2 1
2 1
2 1
2 1
1 1
1 1
1 1

OUT
0 1 3


Dodane przez:I will catch you
Data dodania:2016-05-25
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:GAWK BASH BF C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 HASK JAVA PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PHP PYTHON PYPY PYTHON3 RUBY

ukryj komentarze
2016-06-05 13:33:04 Bartosz Rychcik
1) Nie
2) Tak
2016-06-05 11:44:57
Czy powtórzenia współrzednych jednego budynku muszą być podane po kolei po sobie? Czy pomiędzy nimi mogą pojawić się współrzędne innego budynku?
2016-06-04 10:18:35 Kacper Nowak
1. Zawsze jest tylko 1 szukany wieżowiec.
2. Należą do miasta.
2016-06-04 09:55:03 narbej
Zrobiłem to zadanie [AC], ale tak dla potomnych ... ;-)
1. Co gdy jest więcej niż jeden najwyższy wieżowiec spełniający warunki - są w takiej samej odległości od centrum? [z mojego AC wynika, że chyba raczej nie ma takich przypadków].
2. Czy wieżowce znajdujące się w odległości równo r od centrum należą jeszcze do miasta czy już nie? [z mojego AC wnioskuję, że tak].
2016-06-01 13:21:01 Bartosz Rychcik
8 punkt regulaminu mówi, że ... :)
Cppsite.blog.pl

Ostatnio edytowany: 2016-06-01 23:57:11
2016-06-01 12:24:56 Mariusz Jakubowski
a dlaczego nie jest odpowiedzią: 2 1 4 ?
zawsze wydawało mi się, że 4 jest większe od 3 :)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.