Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SMWP_102 - Liczby super pierwsze

Jasio zaczął uczęszczać na zajęcia o nazwie „Nauka o liczbach”. Na tych zajęciach poznawał nowe twierdzenia, ciekawostki, zależności. Na ostatniej lekcji rozkładali liczby pierwsze w następujący sposób.

Ucinali cyfrę z prawej strony i sprawdzali czy otrzymana liczba jest liczbą pierwszą. Czynność tą powtarzali aż do momentu skończenia się cyfr. Okazało się że niektóre liczby zostawały liczbami pierwszymi przez cały proces rozkładu. Nazwali je liczbami super pierwszymi.

Jak zwykle po ciekawej lekcji profesor zadał nudną pracę domową. Jasiowi nie chce się jej odrobić, dlatego postanowił poprosić ciebie o pomoc.


Wejście
Na początek jedna liczba N określająca ilość liczb do rozłożenia. N<=10^6
W kolejnych N liniach liczby do rozłożenia. Liczba <=10^6


Wyjście
Napis TAK gdy rozkładana liczba jest super pierwszą w przeciwnym wypadku napis NIE.


In
2
23
24


Out
TAK
NIE


Wyjaśnienie:
23 =l. pierwsza
2=l. pierwsza
Zatem 23 jest liczbą super pierwszą

24 nie jest liczbą pierwszą zatem i nie jest super pierwszą


Dodane przez:I will catch you
Data dodania:2016-05-25
Limit czasu wykonania programu:1s-1.5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:GAWK BASH BF C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 HASK JAVA PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PHP PYTHON PYPY PYTHON3 RUBY

ukryj komentarze
2016-06-03 11:01:19
to jest bardzo dziwne...
2016-06-01 22:57:27 Bartosz Rychcik
Na początku konkurs miał być przeznaczony tylko dla naszej szkoły, ale potem uznaliśmy, że lepiej, aby z naszej pracy skorzystało więcej osób. Nazwa pozostała, natomiast wszystko inne rozszerzyliśmy dla grona otwartego. Wszelkie linki są dostępne w News.
2016-06-01 22:09:28
Mam pytanie - Czy to jest konkurs tylko szkolny czy również internetowy??? Nie mogłem znaleźć regulaminu, a widząc napis 'Szkolne' oraz 'internauto' mam dylemat..
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.