Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SMWP_106 - Diament Bez Skazy

 

Tym razem Jaś wcieli się w postać handlarza diamentami. Jego sklepik znajduje się dość blisko kopalni diamentów, dlatego w ciągu dnia ma on wielu klientów, którzy przynoszą znalezione tu i ówdzie dobroci. Jaś za każdym razem musi dokładnie obejrzeć przyniesiony towar i ocenić czy zakup jest dla niego opłacalny. Jaś skupuje tylko wysublimowane diamenty, aby potem wykorzystać je do tworzenia najznamienitszych ozdób w Bajtogrodzie. Pomóż Jasiowi ocenić, czy dany diament jest bez skazy. Skazą nazywamy uchybienie w konstrukcji grafu pełnego.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba T(1≤T≤103) określająca liczbę diamentów do zbadania. Następnie jedna liczba N(0≤N≤108) określająca liczbę połączeń w konstrukcji diamentu. Zakłada się, że każde połączenie jest różne i wzajemne, a diament jest grafem spójnym.

Wyjście

Należy wypisać słowo "TAK", gdy zakup może być opłacalny bądź "NIE", gdy na pewno nie jest.

Przykład

Wejście:
4
1
2
6
12
Wyjście:
TAK
NIE
TAK
NIE

Wyjaśnienie

1 połączenie występuje w grafie pełnym o dwóch wierzchołkach.

6 połączeń występuje w grafie pełnym o czterech wierzchołkach.

 


Dodane przez:Bartosz Rychcik
Data dodania:2016-05-25
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:GAWK BASH BF C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 HASK JAVA PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PHP PYTHON PYPY PYTHON3 RUBY
Pochodzenie:Szkolne Mistrzostwa W Programowaniu

ukryj komentarze
2016-06-02 18:12:03 Bartosz Rychcik
Przepraszam, błąd przy kopiowaniu treści na spoja, poprawione.
2016-06-02 18:03:16 Sinister
1≤N≤10^8, lecz w testach znajduje się przypadek N=0.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.