Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SMWP_109 - Suma dwóch liczb

Zapewne wiesz jak dodaje się dwie liczby, przecież to nie jest nic trudnego, dlatego dodaj dwie liczby w systemie p =<2,16>.


Wejście:
Na początek jedna liczba t określająca ilość zestawów danych t<=5000;
Każdy zestaw składa się z jednej liczby p a następnie w kolejnych liniach podane są dwie liczby w tym systemie.
Długość liczb jest równa i nie przekracza 500 cyfr.

Wyjście:
Wynik dodawania 2 liczb.

IN:
3
16
A
D
2
111110
101110
10
1378642168
1278467291

OUT:
17
1101100
2657109459


Dodane przez:I will catch you
Data dodania:2016-05-25
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:GAWK BASH BF C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 HASK JAVA PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PHP PYTHON PYPY PYTHON3 RUBY

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.