Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SMWP_111 - Modalna

Zadanie wprost z podręczników matematycznych :D Znajdź liczbę, która występuje największą ilość razy. W przypadku, gdy takich liczb jest kilka, wypisz słowo "BRAK".

Wejście

Pierwsza liczba n<=106 oznacza ilość liczb.W kolejnych n liniach liczby dodatnie <=10100 bez zer wiodących.

Wyjście

Liczba występująca największą ilość razy lub słowo "BRAK".

Przykład

Wejście:
4
1
2
1
3
Wyjście:
1

 

Wejście:
4
1
1
2
2
Wyjście:
BRAK


Dodane przez:Maciej Grabowski
Data dodania:2016-05-25
Limit czasu wykonania programu:1s-3s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:GAWK BASH BF C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 HASK JAVA PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PHP PYTHON PYPY PYTHON3 RUBY

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.