Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SMWP_113 - Labirynt

Wiedząc, że Bajtek jest w kwadracie numer 1(lewy,dolny róg), oblicz na ile sposobów może on przemieścić się do swojego domu oznaczonego kwadratem numer 2(prawy,górny róg). Może on przemieszczać się tylko w gorę lub w prawo.

Wejście

Dwie liczby oddzielone spacją 0<a,b<=106 oznaczające wymiary prostokąta podzielonego kwadratami.

Wyjście

Liczba oznaczająca ilość sposobów przemieszczenia się z punkt 1 do punktu 2 podana modulo 1000003.

Przykład
Wejście:
2 4
Wyjście:
4

 


Dodane przez:Maciej Grabowski
Data dodania:2016-05-25
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:GAWK BASH BF C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 HASK JAVA PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PHP PYTHON PYPY PYTHON3 RUBY

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.