Lê Dũng

@letuandungi95

Viet Nam, Nam Định

Institution: THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008029122249

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

MTNTRAI

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.