Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WIPING20 - Piramida z klockow

Zadanie eliminacyjne w konkursie WIPING2 organizowanym przez
Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Piramida z klocków

Któż z nas nie układał choć raz w życiu piramidy z klocków. W najprostszym wariancie piramidę taką buduje się tak, aby na szczycie leżał jeden klocek, pod nim dwa klocki, pod nimi trzy klocki, i tak dalej. Każdym przypadku, na piętrze wyższym jest o jeden klocek mniej, niż na piętrze bezpośrednio niższym. Oczywiście, piramida taka zasługuje na swoją nazwę tylko w dwóch wymiarach, bo trzeciego wymiaru wyraźnie jej brakuje. Nie będziemy się tym przejmować. Zamiast tego spróbujemy policzyć, ile kompletnych pięter będzie miała piramida, do budowy której użyjemy n klocków.

Przygotuj się więc do napisania programu, który otrzyma na wejściu:

  1. liczbę całkowitą n (0  ≤  n < 232)  określającą liczbę dostępnych klocków

Twoim zadaniem jest wyprowadzenie na wyjście liczby określającej liczbę pełnych pięter piramidy, którą można zbudować z dostępnych klocków.

Wejście

Jedna liczba całkowita z przedziału <0..232) oznaczająca liczbę dostępnych klocków

Wyjście

Jedna liczba całkowita określająca liczbę kompletnych pięter piramidy zbudowanej z dostępnych klocków.

Przykład

Wejście:

7

Wyjście:

3

Informacje dodatkowe

  • program zostanie uruchomiony 10 razy dla różnych zestawów danych

  • każde poprawne rozwiązanie daje 10% punktacji zadania

  • zadanie ma wartość punktową 1,0


Dodane przez:Sławomir Wernikowski
Data dodania:2013-09-21
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego1000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:C CSHARP CPP C++ 4.3.2 C99 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PHP PYTHON PYTHON3 PY_NBC RUBY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.