Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WIPING23 - Trzy-cztery-pięć

Zadanie eliminacyjne w konkursie WIPING2 organizowanym przez
Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Trzy-cztery-pięć

Twoim zadaniem będzie stworzenie narzędzia, które będzie w stanie ustalić, czy pewna nieujemna liczba jest podzielna przez 3, 4 bądź 5.  

Przygotuj się więc do napisania programu, który otrzyma na wejściu:

  1. liczbę całkowitą n (0 <= n <= 10100

Twoim zadaniem jest wyprowadzenie na wyjście (w takiej właśnie kolejności):

  • cyfry 0, jeśli liczba nie jest podzielna ani przez 3, ani przez 4, ani przez 5
  • cyfry 3, jeśli liczba jest podzielna przez 3
  • cyfry 4, jeśli liczba jest podzielna przez 4
  • cyfry 5, jeśli liczba jest podzielna przez 5

Wejście

  • liczba z przedziału <0..10100>

Wyjście

  • jeden wiersz tekstu zawierający co najmniej jedną z cyfr 0,3,4,5 wskazującą na ewentualną podzielność liczby.

Przykład

Wejście:

12

Wyjście:

34

 

Wejście:

7

Wyjście:

0


Informacje dodatkowe

  • program zostanie uruchomiony 10 razy dla różnych zestawów danych

  • każde poprawne rozwiązanie daje 10% punktacji zadania

  • zadanie ma wartość punktową 2,0


Dodane przez:Sławomir Wernikowski
Data dodania:2013-09-22
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego1000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:C CSHARP C++ 4.3.2 CPP C99 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PHP PYTHON PYTHON3 PY_NBC
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.