Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WIPING30 - Spirala

Zadanie eliminacyjne w konkursie WIPING3 organizowanym przez
Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Spirala

Wyobraź sobie pokratkowaną, kwadratową planszę. Gwarantujemy, że bok tej planszy, mierzony liczbą narysowanych na niej kratek, jest zawsze całkowity i zawsze nieparzysty. Czy Twoja wyobraźnia, wspomożona być może ołówkiem i kartką papieru, jest gotowa do podjęcia tego wyzwania? Jeśli tak, to idziemy dalej.

Planszę tę ponumerujemy w oryginalny sposób. W kratce środkowej postawimy jedynę. Bezpośrednio nad nią postawimy dwójkę. Trójkę na prawo od dwójki, a czwórkę zaraz pod trójką. Zapewne bez problemu odgadniesz położenie kolejnych cyfr - będa one oplatać cyfry już wpisane spirają obracającą się zgodnie ze wskazówkami zegara.

Nie to jednak jest sednem naszego inauguracyjnego zadania. Chcemy bowiem, aby twój program odpowiedział na jedno pytanie - jaka liczba widnieje w prawym dolnym rogu planszy po tym, jak wszystkie kratki zostaną już wypełnione.

Wejście

  • jeden wiersz tekstu zawierający liczbę całkowitą z przedziału <1..2147483647>

Wyjście

  • jeden wiersz tekstu zawierający liczbę będącą odpowiedzią na pytanie postawione w zadaniu

Przykład

Wejście:

3

Wyjście:

5

Informacje dodatkowe

  • program zostanie uruchomiony 10 razy dla różnych zestawów danych

  • każde poprawne rozwiązanie daje 10% punktacji zadania

  • zadanie ma wartość punktową 2,0

 

Dodane przez:Sławomir Wernikowski
Data dodania:2014-09-09
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego1000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:CSHARP CPP C99 JS-RHINO PAS-FPC PERL6 PHP PYTHON PYTHON3 PY_NBC RUBY SCALA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.