Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WIPING33 - Eliminator

Zadanie eliminacyjne w konkursie WIPING3 organizowanym przez
Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Eliminator

Twoim zadaniem jest napisanie programu, który ze wskazanego ciągu znaków usunie wszystkie spójne(*) podciągi tożsame z drugim ciągiem znaków.

Wejście

Dwa niepuste wiersze tekstu:

  • pierwszy zawierający nie więcej niż 100 liter alfabetu łacińskiego
  • drugi zawierający nie więcej niż 50 liter alfabetu łacińskiego

Wyjście

  • jeden wiersz tekstu, ujęty w cudzysłowy i zakończony znakiem przejścia do nowego wiersza, powstały poprzez usunięcie z pierwszego wiersza wszystkich spójnych(*) podciągów identycznych z drugim wierszem

Przykład

Wejście:

alala

ala

Wyjście:

""

 

Wejście:

alaola

la

Wyjście:

"ao"

 

Informacje dodatkowe

  • program zostanie uruchomiony 10 razy dla różnych zestawów danych

  • każde poprawne rozwiązanie daje 10% punktacji zadania

  • zadanie ma wartość punktową 2,0

 

(*) 2014-11-19: Zgodnie z sugestią jednego z zawodników zdecydowaliśmy się dodać do treści zadania czytelną wskazówkę, że chodzi o podciągi spójne.

 

Dodane przez:Sławomir Wernikowski
Data dodania:2014-09-14
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego1250B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:CSHARP CPP C99 PAS-FPC PERL6 PHP PYTHON PYTHON3 PY_NBC RUBY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.