Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WIPING34 - Kombinator

Zadanie eliminacyjne w konkursie WIPING3 organizowanym przez
Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Kombinator

Twoim zadaniem jest napisanie programu, który stwierdzi, czy drugi z podanych zbiorów znaków jest  kombinacją z powtórzeniami uzyskaną z pierwszego podanego zbioru znaków i jeśli tak nie jest, poda informację, o ile elementów należy uzupełnić pierwszy zbiór, by ten warunek został spełniony.

Wejście

Dwa niepuste wiersze tekstu:

  • pierwszy, zawierający nie więcej niż 100 znaków (każdy ze znaków występuje jednokrotnie)
  • drugi, zawierający nie więcej niż 10000000 znaków

Wyjście

  • jeden wiersz tekstu zawierający:
    • cyfrę 0 (zero), jeśli zbiór określony drugą linią danych wejściowych jest kombinacją z powtórzeniami uzyskaną z pierwszego zbioru
    • liczbę całkowitą wskazującą ile elementów należy dodać do zbioru zdefiniowanego w pierwszej linii danych, aby spełnienie powyższego warunku było możliwe

Przykład

Wejście:

abcd

aabbccadadcdcdbbaaccbb

Wyjście:

0

 

Wejście:

ab

aabbccadadcdcdbbaaccbb

Wyjście:

2

 

Informacje dodatkowe

  • program zostanie uruchomiony 10 razy dla różnych zestawów danych

  • każde poprawne rozwiązanie daje 10% punktacji zadania

  • zadanie ma wartość punktową 2,0

 

Dodane przez:Sławomir Wernikowski
Data dodania:2014-11-20
Limit czasu wykonania programu:0.200s
Limit długości kodu źródłowego2000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:CSHARP CPP C99 PAS-FPC PERL6 PHP PYTHON PYTHON3 PY_NBC RUBY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.