Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WIPING37 - Wymazywanka

Zadanie eliminacyjne w konkursie WIPING3 organizowanym przez
Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wymazywanka

Wymazywanka to gra polegająca na odnajdowaniu słów ukrytych w prostokątnym diagramie. Słowa mogą układać się w dowolny sposób: z lewej na prawą albo odwrotnie, z góry na dół albo odwrotnie oraz w obu kierunkach ukośnych z góry bądź z dołu. Słowa mogą występować w diagramie zero więcej razy. Dowolna z liter może być zawarta w więcej niż jednym słowie. Żadne ze słów nie przekracza granic diagramu. Litera zawarta w słowie ulega "wymazaniu", co znaczy, że nie jest brana do rozwiązania.

Rozwiązaniem wymazywanki są - czytane wierszami - te litery, które nie zostały "wymazane".

Twoim zadaniem jest napisanie progamu, który rozwiązuje wymazywankę.

Wejście

  • nieznana z góry, ale nie większa niż 100, liczba wierszy, z który każdy opisuje jeden wiersz wymazywanki; liczba znaków w wierszu nie jest większa od 100;
  • wiersz pusty;
  • nieznana z góry, ale nie większa niż 100, liczba wierszy, z których każdy zawiera jedno szukane słowo; słowa mają nie więcej niż 20 liter.

Wyjście

  • jeden wiersz tekstu, zakończony znakiem nowej linii i zawierający ujętą w cudzysłowy listę wszystkich znaków z diagramu (czytanych wierszami), które nie zostały wymazane

Przykład

Wejście:

ABCD
ABED
DEED

DAA
DEE
BED
DD

Wyjście:

"C"

Informacje dodatkowe

  • program zostanie uruchomiony 10 razy dla różnych zestawów danych

  • każde poprawne rozwiązanie daje 10% punktacji zadania

  • zadanie ma wartość punktową 4,0


Dodane przez:Sławomir Wernikowski
Data dodania:2014-12-08
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego5000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:CSHARP CPP C99 PAS-FPC PERL6 PHP PYTHON PYTHON3 PY_NBC
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.