Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WIPING38 - Zegar

Zadanie eliminacyjne w konkursie WIPING3 organizowanym przez
Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zegar

Twoim zadaniem jest napisanie progamu, który oblicza kąt między wskazówką godzinową i sekundową w chwili określonej danymi wejściowymi. Załóż, że wskazówki zegara poruszają się płynnie i bez przeskoków (analogowo). Prawidłowy jest ten wynik, który opisuje mniejszy z dwóch dających się wyróżnić kątów. Kąt zaprezentuj jako liczbę stopni (liczba całkowita), minut (liczba całkowita) i sekund (liczba z jednym miejscem po kropce) w następujący sposób:

12^23'34.0"

czyli 12 stopni, 23 minuty, 34 sekundy.

Wejście

  • jeden wiersz tekstu zawierający trzy liczby całkowite okreslające kolejno liczbę godzin (0..23), minut (0..59) i sekund (0..59)

Wyjście

  • jeden wiersz tekstu, zakończony znakiem nowej linii i zawierający obliczony kąt, zeprezentowany w sposób opisany powyżej

Przykład

Wejście:

9 0 0

Wyjście:

90^0'0.0"

Informacje dodatkowe

  • program zostanie uruchomiony 10 razy dla różnych zestawów danych

  • każde poprawne rozwiązanie daje 10% punktacji zadania

  • zadanie ma wartość punktową 2,0


Dodane przez:Sławomir Wernikowski
Data dodania:2015-01-02
Limit czasu wykonania programu:0.100s
Limit długości kodu źródłowego2000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:CSHARP CPP C99 PAS-FPC PERL6 PHP PYTHON PYTHON3 PY_NBC RUBY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.