Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WIPING39 - Kondensatory (ale odwrotnie)

Zadanie eliminacyjne w konkursie WIPING3 organizowanym przez
Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Kondensatory (ale odwrotnie)

Twoim zadaniem jest napisanie kodu, który przekształci rzeczywistą wartość pojemności kondensatora w trzycyfrowy zapis skrócony (wszelkie dodatkowe szczegóły znajdziesz w zadaniu WIPING32). Wymagamy, aby otrzymany wynik składał się z jednego wiersza zawierającego trzy cyfry dziesiętne, zakończonego znakiem przejścia do nowej linii.

Na wejściu spodziewaj się jednego wiersza, w którym będzie znajdować się zapis pojemności faktycznej.

Zwróć uwagę na fakt, że zapis skrócony nie umożliwia zakodowania dowolnej liczby cyfr znaczących, co stawia pewne wymagania odnośnie postaci danych wejściowych. Dane niespełniające takich wymagań powinny powodować wyprowadzenie na standardowe wyjście wiersza tekstu zawierającego wyłącznie ciąg znaków ERR i znak przejścia do nowego wiersza.

Jeśli pewną wartość pojemności można przedstawić w formie skróconej w więcej niż jeden sposób, należy wybrać ten, w którym trzecia cyfra jest najmniejsza.

Wejście

  • jeden wiersz tekstu zawierający faktyczny zapis pojemności kondensatora, wyrażony liczbą wraz z doklejoną jednostką; liczba ta może zawierać część dziesiętną oddzieloną przecinkiem.

Wyjście

  • jeden wiersz zawierający trzy cyfry dziesiętne albo napis ERR gdy przekształcenie nie jest możliwe

 

Przykład

Wejście:

4,7uF

Wyjście:

475

 

Wejście:

103pF

Wyjście:

ERR

 

Informacje dodatkowe

  • program zostanie uruchomiony 10 razy dla różnych zestawów danych

  • każde poprawne rozwiązanie daje 10% punktacji zadania

  • zadanie ma wartość punktową 2,0

 

Dodane przez:Sławomir Wernikowski
Data dodania:2015-01-09
Limit czasu wykonania programu:0.100s
Limit długości kodu źródłowego2000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:CSHARP CPP CPP14 C99 PAS-FPC PERL6 PHP PYTHON PYTHON3 PY_NBC RUBY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.